Falde, at

At falde i en drøm kan have to hovedbetydninger. Den ene er en naturlig kropsreaktion, idet kropens muskler afslappes og det giver et ryg i kroppen der i hjernen assosieres til et fald. Men hvis du reel drømte at du faldt, f.eks. fra en skrænt, eller et vindue kan dette dymbol betyde at du i dit vågne liv er ved at bevæge dig ned i underbevidstheden, og du må opfatte symbolet positivt. Skete der noget under faldet. Bemærk dine følelser i kroppen, føltes det spændende, mærkede du det kildede i maven, og endelig; ramte du jorden. Tænk over hvad du faldt ned fra. Læg også mærke til de andre symboler i drømmen. Var der nogen der evt. skubbede dig? Faldt du ned i vand?

Dykke

Drømme om at dykke kan indikere at du er på vej ind i en særlig spændende fase i dit liv, noget der kan opleves som en rejse eller et eventyr. Hvis du har ubehagelige følelser forbundet med at være under vand kan det betyde at du så at sige er ude på dybt vand. hvis der er meget fokus på vandet i drømmen har det formentlig noget med dine følelser at gøre. Her vil det være godt at gennemtænke hvilke følelser du har i dit forhold til partner, familie eller børn. Symbolet er et godt udgangspunkt for at tage beslutninger.

Hul

Et hul har mange symbolikker, alt efter hvordan hullet repræsenterer sig i drømme. Var der hul i taget, og det regnede ned, vil drømmen sikkert henvise til dit kronechakra, og anbefale dig at lukke en anelse så du beholder din jordforbindelse. Mens hvis hullet fremtræder i et skib du er ude at sejle med, har en ganske anden symbolik, fordi der så også er aspektet: Fare, og vand. (se under disse symboler). Hvis du graver et hul, må du se på hvad hullet skal bruges til. En gravplads? Så må du forholde dig til at din underbevidsthed råder dig til at en side i dig, er på vej til at skifte retning, så nye døre kan åbnes.

Hvis du kravlede. fylde hullet ud med et eller andet? Kravlede du ned i hullet som en form for beskyttelse, kan det henvise til livmoderen, hvor du var foster, og en længsel efter at befinde dig på det stadie igen. Hvis du fyldte noget i hullet, repræsenterer hullet med stor sikkerhed til din seksualitet - for mænd har sådan en drøm en seksuel undertone. Ifølge den gamle Freud, symboliserer: gange, tundler, toge der kører, store biler, altid fallos symboler og symboler på det kvindelige skød. Så tænk nøje over alle elementerne i drømmen, og forsøg at huske dine følelser da du vågnede.

Nøgle

Nøglen til et eller andet problem, løsningen. Nøglen til lykke, evt. en person, som er denne nøgle. En nøgle er også en fallos og derfor en mand på grund af den måde en nøgle fungerer på. En drøm om en nøgle er et af de stærkeste falliske symboler, især for de kvinder, der føler sig ufuldstændige uden seksuelle oplevelser. Vendinger som "at låse op!, "åbne" og "befri" falder umiddelbart i øjnene. En nøgle låser også af, det vil sige skærmer og beskytter, så det er af vigtighed at søge ind til, hvordan nøglen optrådte i din drøm.

Vi bruger også ordet nøgle i overført forstand, som f.eks. "det er nøglen til det hele" dvs. at en handling eller en forståelse er dét der skal til, for at åbne til nye muligheder. I drømmenes verden er nøglen ofte tilstede i visdomsdrømme og indikerer her, at du er den der sidder inde med nøglen til sin egen indre visdom og sandhed. Hvis du er en mand, der har en drøm om en nøgle, handler drømmen sikkert også om erobring af en kvinde, men det er også et udtryk for en magtfaktor og autoritet. Men nøglen i drømmen kan også være det redskab du anvender til at løse en indre konflikt, åbne dit hjertechakra, og måske vil du opleve at løsningen ikke er så fjern

Sammensatte dyr

De forskellige kvaliteter af de forskellige dyr, som de er sammensat af. To udviklingsmuligheder i én figur. Halvt dyr, halvt menneske; De dyriske instinkter begynder at blive menneskeliggjort.

Flagermus

Flagermusen er et rædselssymbol for mange, fordi den står i forbindelse med gyserfilm og vampyrer. Dette lille dyr virker overraskende rædselsvækkende på andre, så drømmen henviser sikkert til en latent rædsel inde i dig selv

Se på denne følelse af rædsel og hvorfra den kommer. En flagermus er blind, men orienterer sig gennen lyde der ikke er hørbare for mennesket. Måske tror du ubevidst at andre mennesker taler om dig, uden at du kan høre hvad de siger. Men drømmen kan også henvise til at dit indre ikke lytter og ser på hvad du bibringer det af næring og omsorg.

Ofte vil man have en angst for at flagermusen vikler sig ind ens hår, og da håret har en meget kraftig seksuel betyding, bør du spørge ind til drømmen. Var du bange for, at den skulle ramme dig eller dit hår? Var du bange for flagermusen? Var der mange eller var der kun en og holdt du eventuelt om den? Tænk nøje på stemningen i drømmen. Og de andre symboler.

Som det ses er hele balladen gennemsyret af symbolik. Føj dertil handlingsgangen: Anna og Aian er blevet væk fra hinanden i drømmeverdenen, og nu dukker så hendes animus op, for at vise hende vej. Han har lighedstræk med Aian, der også har optrådt som helt, f.eks. da han redede Anna fra fyrkælderen. Men Hero kan tillige læse tanker. Han har indblik i Annas sind, hvad han som animus figur også må forventes at have. Anna føler en vis blufærdighed over for Heros aktindsigt, men de interaktiverer samtidig på en måde, der kun er halvt bevidst. Dette kommer særligt til udtryk i forbindelse med besøget hos mosekonen. Det er her særligt givende, at betragte opslagsord på "Netspirit":

Sang

Hvis du sang i drømmen, bør du lægge mærke til om du huskede teksten eller melodien, om du faldt ind i koret eller faldt helt udenfor. At synge i kor er et teamwork, hvor enkelt stemme ikke kan undværes. Drømmen kan være en påmindelse til dig om, at du undervurderer vanskelighederne ved en eller anden teamwork-opgave. Drømmen kan også fortælle dig, at du for tiden ikke fungerer så godt i gruppesammenhænge, men er bedst til at køre solo. Tænk over, om det er fordi du har brug for at holde dig lidt for dig selv for tiden?

En anden vinkel på drømmen kan være, om sangen var en sang fra din barndom. I så fald kan drømmen henvise til en længsel efter barndommens tryghed, hvor det var dig tilladt at være den "lille", at have brug for omsorg og opmærksomhed. Endelig kan drømmen også blot udtrykke og understøtte, at du føler dig glad for tiden. Husk på ordsproget: "hver fugl synger med sit næb", hvilket er et billede på individualitet - og drømmen kan i den henseende antyde, at du bør stå fast på din identitet.

Skindsyge/jalousi

En drøm hvor du er skindsyg eller jaloux kan indikere en fundamental usikkerhed hos dig selv, og drømmen vil sandsynligvis henvise til dig, at du bør arbejde med denne selvusikkerhed. Hvis du ikke i dit vågne liv, har grund til at være jaloux, kan drømmen handle om din skyggeside. Skyggesiden er den side vi alle sammen har, men som vi ikke altid vil stå ved. Se på om du har anerkendt din egen skyggeside. Prøv også at få fat i grunden til skindsygen, hvem var du skindsyg overfor, og hvorfor? I hvilken situation følte du denne følelse.

At føle skindsyge og jalousi er en meget negativ følelse, der kan gøre meget ondt i dine følelser, så hvis du reelt går rundt i dit vågne liv og føler dig skindsyg bør du måske vende disse følelser med et andet menneske som du har tillid til. Den bedste at tale med det om, er naturligvis den person der forårsager skindsygen, som er genstand for at jalousien opstår, men hvis det ikke falder dig let, så brug en ven eller en terapeut. Forsøg at få fat i andre elementer af drømmen, og husk din sindstilstand og dine følelser da du vågnede.

Jalousi er et symbol på ubalancerede følelsestilstande i den indre verden. Disse ubalancer kan være så svære at de manifesterer sig i den ydre verden i forhold til partner, venner, familie og kolleger. Ofte optræder jalousi i forbindelse med at nogen har noget eller er i stand til at opnå noget, vi ikke selv føler vi er i stand til at gøre eller opnå. Hvis vi f.eks. virkelig vidste at vores partner elskede os, ville jalousi ikke optræde. Dybest set er jalousi et udtryk for dyb selvusikkerhed.

Når jalousi optræder enten i den ydre verden i forbindelse med partner eller andre, eller i den indre verden i drømmene er det fordi vi bliver tilbudt muligheden for at se på disse ubalancer og dermed rette op på dem. At tro at jalousi er udtryk for ægte kærlighed er en myte og misforståelse. Den kan jo optræde de mest uventede steder som f.eks. kollegaen, der bliver forfremmet og vi ikke selv gør eller vennen/veninden får noget vi finder attråværdigt. I disse tilfælde ser vi tydeligst at jalousi er et indre følelsesmæssigt problem, som vi er nødt til at arbejde med, med henblik på at opnå selvtillid og selvværd.

Vand

Vand repræsenterer og symboliserer vores ubevidste følelsesliv. Hvis du drak vand, se da venligst under "drik". Fostervandet i livmoderen, hvoraf livet kommer ved fødslen, er et stærkt drømmesymbol. Vand er også et symbol på intuitionen, den kvindelige mystiske verden. Vand er næsten altid symbolet på vores følelser - og ofte vores ubevidste følelser. Ifølge G.C. Jung er vand en del af vort kollektivt ubevidste, og betyder følelser. Og ifølge ham, dr. Jungs teori kender mennesket kun toppen af "isbjerget", det store bjerg der ligger under vandet indeholder en mængde potientiale, men vi mennesker dykker sjældent ned og får fat i nogle stykker til viderearbejdning. Dr. Jung mener, at dette kan være årsagen til mange depressioner og mentale forstyrrelse, idet vi mærker "noget", men ikke kan få fat i det, og det bringer kaos med sig. Det er derfor vigtigt ikke at putte mere derned, hvor du måske ikke kan få fat på det igen, men i stedet søge en afklaring og forløsning på dit følelsesmæssige problem.

Dybt, uklart vand: Betyder Det ubevidste, og drømme herom vil sandsynligvis fortælle dig at du ikke er klar til at tænke klart i en vis situation. Ikke tilstrækkelig vand: Hvis der ikke var nok vand i drømmen, indikerer det at du ikke har nok energi og livskraft. At du måske ligefrem tørster efter livet. Manglende liv og vækst. Hvis der mangler vand på vores jordklode, bliver der mangel på liv og vækst, hvilket kan have fatale konsekvenser. Blive født. Nedsænkning i vand: Hvis du drømmer, at du bliver sænket ned i vand, kan det betyde svangerskab og fødsel. Men det kan også symbolisere en skjult trang til at vende tilbage til noget sikkert og trygt. At bade i vand: Hvis du badede i vandet, symboliserer det oftest moralsk renselse. Det er derfor vigtigt at du forsøger at huske både andre symboler i drømmen der kan understøtte tolkningen, men også at du forsøger at præcisere, hvordan vandet repræsenterede sig i din drøm. Husk også dine følelser da du vågnede.

Vandløb

En bæk er betegnelsen for et vandløb, der er mindre i bredde og vandføring end en å. Der er ikke nogen fast grænse for, hvornår vandløbet i stedet kaldes for en å. Der findes åer, som er under én meter brede, mens man på den anden side næppe finder udtrykket bæk brugt om et vandløb, som er over to meter bredt.

En kilde, en bæk, et vandløb har meget den samme symbolik i en drøm. Det drejer sig om vand; noget livsgivende, nogle nye ideer, noget frugtbart, noget seksuelt. En bæk er fyldt med vand, der løber ned mod havet. En klukkende bæk er almindeligvis et tegn på sommer og gode ting, glæde, fremgang. Er bækken grumset eller udtørret er der fare på fære. Vader du igennem eller over en bæk er det tegn på fremskridt. Husk dog at indefor drømmesymbolik er vand først og fremmest lig med følelser. Et vandløb er således sandsynligvis en kommentar til hvordan dine følelser flyder.

Vand repræsenterer og symboliserer vores ubevidste følelsesliv. Hvis du drak vand, se da venligst under "drik". Fostervandet i livmoderen, hvoraf livet kommer ved fødslen, er et stærkt drømmesymbol. Vand er også et symbol på intuitionen, den kvindelige mystiske verden. Vand er næsten altid symbolet på vores følelser - og ofte vores ubevidste følelser. Ifølge G.C. Jung er vand en del af vort kollektivt ubevidste, og betyder følelser. Og ifølge ham, dr. Jungs teori kender mennesket kun toppen af "isbjerget", det store bjerg der ligger under vandet indeholder en mængde potientiale, men vi mennesker dykker sjældent ned og får fat i nogle stykker til viderearbejdning. Dr. Jung mener, at dette kan være årsagen til mange depressioner og mentale forstyrrelse, idet vi mærker "noget", men ikke kan få fat i det, og det bringer kaos med sig. Det er derfor vigtigt ikke at putte mere derned, hvor du måske ikke kan få fat på det igen, men i stedet søge en afklaring og forløsning på dit følelsesmæssige problem.

Fe

Sådan et symbol i en drøm, kan henvise til din opfattelse af din frihed, dit ønske om udødelighed og skønhed. Men drømmen kan også referere til dine eventyrtrang. En fe er et let og luftigt drømmeelement, så drømmen kan også henvise til dig at udvise mere lethed i dit vågne liv. Er du for alvorlig for tiden? Ønsker du dig bort fra dagligdagens problemer?

Se på hvad du som fe lavede i drømme, fløj du rundt med en stav der udsendte gulvstøv? I så fald kan drømmen opfordre dig til at bevæge dig mere ind den eventyrlige del af livets forhold og slippe noget af din sammenbidthed og fastlåsthed. Drømmen kan også opfordre dig til at få fat i dine egne indre sider af skønhed og lethed. Så se på de andre side i drømmen. Hvis det ikke var dig selv der var fe, så se om du kan finde ud af hvem der optrådte som fe, dette kan være en stærk henvisning som du kan bruge til at forandre dit liv.

Havfrue

En havfrue er naturligvis en havvæsen, og samtidig et eventyrvæsen. De er ofte lokkende i deres fremtoning - men samtidig jomfruer. Hvis du er kvinde, kan der være tale om din holdning til din seksualitets dybder. Mænd, der bliver forelsket i en havfrue, går døden i møde i havet , idet havet symboliserer følelser. Prøv om du kender havfruen fra dit vågne liv, og mærk også følelserne når du vågner.

Ofte er de egentlige følelser og motiver gemt godt af vejen og man må ud på farlige, usikre stier for at finde dem gemt i en fjern afkrog, omkranset af tætte vækster. Besøget hos mosekonen står derfor som en central begivenhed. Vandet, dvs. følelserne, stiger op og må manes til ro. Det sker med en sang. Anna bliver usikker og reagerer negativt på mosekonen. Det er yderst sigende. I sin rolle som stum må hun naturligt føle mindreværd over for en kraftfuld sang, den tvivl på eget værd, som er jalousiens ophav. Men i det fortrængte materiale skjuler der sig en hemmelighed. Anna er selv en stor sanger. Men at frigive sin sangstemme kan hun kun ved at konfrontere sig med det farlige. Hendes stemme er bundet til det, hun ikke vil huske. Vandet, altså følelserne, bringer mindet tæt på og gør derfor situationen faretruende. Men ved sin side har Anna sin hjælper Hero. Han er dels den, der har indsigt i hendes sind, og dels hendes livvagt. Denne dobbeltfunktion medfører at hun så at sige kan pusse ham på mosekonen, tilsyneladende uden at have noget med sagen at gøre. Men det er en almindelig velkendt sag, at man gør det, man har lært. Anna har i sin tidligste barndom lært, at uønsket sang standses ved at binde bunden på folk. Derfor er dette præcis hvad hendes animus gør ved den besværlige mosekone. Da Hero giver mosekonen plaster for munden, er der tale om en fuldstændig paralel til det, den onde mor har gjort ved Anna. Samtidig er dette et udtryk for en krampagtig fasthholden en selvopfattelse. Anna har skabt sig sin egen identitet som stum, og da hun første gang møder en sanger i sit indre univers kan hun ikke genkende sig selv deri. Det strider mod hendes billede af sig selv, fuldstændig svarende til den forkerte tatovering hun har fået. Hun er noget andet end hendes tavshed og tatovering giver udseende af. Personaen har udvisket jeg'et. Løsningen er gemt i problematikken. Mosekonens sang, der maner vandet til ro, foregriber Annas senere sang.

Anderledes udtryk er mosekonen en skyggefigur. Hun besidder Annas fortrængte egenskab. Anna har da også en forventning om, at hun skal være en væmmelig, gammel heks. Hun er ret uforstående over for det smukke, æteriske væsen. Naturligvis kan hun ikke lide hende. Skyggen er jo netop det, man ikke bryder sig om. Men der er også ligheder imellem dem. F.eks. giver mosekonen Hero en lussing, akkurat som Anna tidligere stak Aian en. Der foreligger således en dobbelt foregribelse: Anna foregriber mosekonens lussing, mens mosekonen foregriber Annas sang.

Vi har imidlertid også foregrebet en hel del, ved at hoppe frem til besøget hos mosekonen. Inden det kommer dertil, er der sket en hel række begivenheder af afgørende betydning. 

"Med henblik på at fastslå betydningen af drømme har jeg på grundlag af ovennævnte erkendelse udarbejdet en metode, som jeg kalder registrering af konteksten. Den består i, at jeg ved enhver påfaldende detalje i drømmen ud fra drømmerens indfald registrerer, hvilken betydningsnuance denne detalje forekommer ham at have. Jeg anvender altså den samme metode, som man bruger, når man skal dechifrere en svært forståelig tekst. Denne fremgangsmåde resulterer ingenlunde i en umiddelbart forståelig tekst, ofte kun i en tilsyneladende betydningsfuld henvisnig til en lang række muligheder.

Jeg behandlede engang en yngre mand, der i sin sygdomsbeskrivelse havde oplyst, at han var lykkeligt forlovet oven i købet med en pige af "god familie". I hans drømme optrådte hun imidlertid ofte på en meget ufordelagtig måde. Det fremgik af sammenhængen, at drømmeren ubevidst kombinerede alle mulige skandalehistorier fra helt andre kilder med sin forlovedes person. Han stod selv uforstående over for dette fænomen, og det samme gjorde jeg naturligvis. Da den slags kombinationer imidlertid blev ved med at gentage sig, måtte jeg konkludere, at han trods sin bevidste modstand havde en ubevidst tendens til at lade sin forlovede fremstå i et sådant tvetydigt lys.

Han sagde til mig, at hvis dette var sandt, ville det være en katastrofe for ham. Hans akutte neurose satte ind et stykke tid efter forlovelsesfesten, og skønt en mistænkeliggørelse af den udkårne virkede helt urimelig, forekom den mig alligevel at være et så vigtigt punkt, at jeg rådede ham til at iværksætte et efterforskningsarbejde. Dette afslørede at hans mistanke var berettiget. 'Chocket' over den ubehagelige afsløring slog ikke patienten ud, tværtimod blev han kureret for både sin neurose og sin forlovede.

Skønt altså nedskrivningen af drømmens kontekst pegede på en såkaldt 'utænkelighed 'og dermed en tilsyneladende fornuftstridig tydning af drømmen, viste det utænkelige sig alligevel at være rigtigt i lyset af de senere afdækkede kendsgerninger. Ovennævnte tilfæde er eksemplarisk i sin enkelhed, men det er vel overflødigt at understrege, at de færreste drømme er så lette at løse."

- C. G. Jung

Jung har særdeles tydeligt advaret imod en alt for skematisk og håndfast symbolaflæsning. Men samtidig var han dog stærkt optaget af almenmenneskelige symboler, de såkaldte arketyper. I det omfang vi tager den indledende del af "Skyggeporten" på ordet, har vi for så vidt fået en brugbar kontekst, som vi kan tilpasse diverse arketypesymboler efter. Spørgsmålet er naturligvis om det faktisk først er, da Anna suges gennem skyggeporten, at vi overskrider hverdagsbevidstheden, og forlader det fysiske univers. Anna kunne også være besvimet af skræk i fyrrummet, og dermed kunne stort set alt høre en drømmeverden til. En smuk ung mand befrier hende i hendes drøm, hun kommer hjem til et besynderligt hus, og opdager at hun slet ikke bor der mere, men er flyttet om i baghaven med sin far, mens hendes mor er forsvundet osv. Men tager vi det indledende for pålydende, er hun altså en 13-14 årig pige, der er stum, ofte bliver generet af drengene i skolen, har en sød, men noget forvirret far, med hvem hun bor i baghaven til deres hus, som de fraflyttede syv år tidligere, da moderen forsvandt. Pigen lider stærkt under savnet af moderen. En anden vigtig oplysning er, at en specialist har vurderet, at hendes stumhed er psykisk betinget. Fysisk set er hun i stand til at tale, men noget i sindet binder hendes tunge. Hun har nu mødt en jævnaldrende dreng, som hun er lidt interesseret i. Hendes rejse i underbevidstheden kan således hænges op på tre hovedformål, der i sidste instans alle handler om bevidstgørelse, identitetsskabelse og skiftet fra barn til ung: en afklaring af moderspørgsmålet, en parathed til at omgås det modsatte køn og endelig en rejse fra tavsheden mod sproget. Med dette in mento vover vi at betragte forløbet ud fra gængse symboltydninger.

Det lyder s. 63: "Alene tanken om natlandet gjorde mig bange, lige så bange som mørket i mørket", og side 69 : "Der var bulderravende mørkt og midt om natten. Himlen var stadig fuld af stjerner." I denne sammenhæng må stjernerne opfattes som et positivt aspekt: håbet er ikke blevet taget fra hende. Hun kommer gennem porten, der omtales som en "nøglebrønd". En brønd udtrykker noget med dybder. Hun ankommer til paralelhuset på den anden side, hvor der lugter brændt. Hun møder Hero, og sammen drager de afsted. Anna synes bogen i Heros pande ligner en sommerfugl. Hero kalder Anna den vigtigste person i Natlandet. Anna er uvillig til at tage fat på rejsen, og insisterer på, at få lov at hvile sig i et forladt hus, hvor hun slumrer hen og overfaldes af en vild drøm. I drømmen indgår en kat, og endvidere hører man om "en kvinde uden øjne uden næse kun med en stor sort mund." Anna vågner, og Hero fortæller hende om de vilde drømme, der strejfer omkring på egnen. Derefter må de flygte fra en flok farlige forfølgere igennem en mørk og farlig skov. Hero forsøger at skjule Anna og lave en afvigelsesmanøvre. Anna kommer i nærkontakt med en skyggehund. Udmattet når hun lige nøjagtig frem til Madam Ene og hendes to godhjertede hunde. Madam Ene bærer hende til sin hytte, og næste morgen får hun en stor kop the. Madam Ene kan gøre ting større og mindre. Det kan måske minde lidt om, at vi undertiden bagatelliserer vigtige ting eller blæser småting op til at være altafgørende. Anna kommer i tanke om, at hun har været der engang for længe siden. Ja, ja - småbørn har et langt nærmere forhold til det ubevidste, først siden hen begynder de indre mure at blive bygget op. Anna husker at hun engang har ødelagt en kop, fordi hun prøvede at pakke den. Men hun er ikke pakker.

Med de forbehold, der tidligere er gjort opmærksom på, vil vi en sidste gang kigge på "Netspirit". Det kan virke trættende med alle disse opslagsord, men de er nødvendige for begrebsafklaringen. Med denne sidste række, skulle hele koden være mere eller mindre sat på plads:

Planter & træer

"Vokser" drømmeren i det vågne liv eller er han/hun ved at visne og gå ud. Vokser ved vand. Planter/blomster bliver dermed symboler på vækst via følelserne. Drømmer man om disse er det billeder på at ens vækstproces blomstrer på forskellige planer. Visne planter/blomster optræder når man ikke tillader sit følelsesliv at få lys og luft og kan indikere en depression (fransk= at undertrykke).

Kop

En kop opfattes traditionelt som symbol på kvindelighed. Hvis du vaskede en masse kopper op i drømmen kan det være fordi du er ved at rense ud i dit kærlighedsliv. Husk at tolkningen af en kop er noget med væske som man indtager, eller hælder ud. Så der er klare hentydninger til noget frugtbart, noget seksuelt.

Kande

Uden at der nødvendigvis skal gå Freud i tolkningen af alle drømmesymbolerne, så anses en kande dog traditionelt som symbol på jomfruelighed og det siger derfor sig selv hvad en revne i kanden, eller en knust kande kan betyde. En kande kan man hælde af, hvilket kan tolkes som at den som benytter kanden eller som ejer den, er klar til at give en del af sig selv til en anden. Hvad man hælder af kanden kan også have en betydning; mælk refererer muligvis til naturlige kræfter, modermælken, omsorg, kærlighed, påvirkning fra moderen eller moderinstinkter. Vand menes at have noget med følelser at gøre og vin hentyder enten til sensualitet eller blod.

Tid

Drømme har sjældent et kronologisk forløb: alt hvad der har betydning eller er relevant for drømmens følelsesmæssige indhold eller tankerække danner forbindelse mellem de forskellige drømmescener. Tanker om din hele fortid og fremtid kan klemmes sammen i én drøm. Der kan således som oftest ikke skelnes mellem år, dage og timer: det ene kan stå for det andet - Eksempelvis klokken 10.30 kan være et symbol på alderen 10½ år. En dag: En levetid. Morgen: Ungdom. Eftermiddag: Manddom, en kvindes voksenalder. Aften: Alderdom. Forsøg at finde andre symboler i drømmen som du kan kæde sammen med "tid", for at få en uddybende tolkning. Og undersøg også hvilke følelser du havde da du vågnede.

Belejring

Du er måske ved at samle psykologisk forråd og opbygge indre styrke til at modstå en belejring eller styrke dit forsvar i forbindelse med en stående diskussion eller konflikt. Dette er ganske udmærket så længe du ikke også bygger indre spænding op, så hold udkig efter andre drømmesymboler, der kunne tyde på uroligheder indenfor murene! Hvis du selv i din drøm befandt dig under belejring, sendte pile afsted og hældte kogende olie ud over dine belejrere, så tænk på at dine forsyninger efterhånden kan risikere at slippe op.

Duel

Drømmen kan repræsentere et skænderi, eller en duel - en kamp der foregår mellem to sider inde i dig selv. En indre uoverensstemmelse, som drømmen opfordrer dig til at face og få integreret. Måske kan din modstander i drømmen, være en side af dig selv som du ønsker at komme af med, men på en fair måde? Hvis du duellerede med en anden, så se på hvem det var i drømmen. Var det en du kender? En person du enten elsker eller hader? Var der jalousi blandet ind i duellen, - måske duellerede I om en kvindes gunst? Se på alle symbolerne i drømmen og kæd dem sammen.

I gamle dage brugte man duel når man skulle afgøre en sag på en værdig måde. Riddere duellerede om kvinders gunst, og i duellen ligger der altid en styrkeprøve. Se på om du prøver din egen indre styrke af i dualiteterne i dit indre? Mærk dine følelser da du vågnede. Havde du sejrsrus? Havde du vundet? Eller tabt duellen? Havde du dårlig samvittighed over at være gået ind i denne duel?

Ild, brand

Lidenskab, begær, varme følelser. Ild er symbolet på transformation og forvandling i en større målestok, dvs. i mere overordnede sammenhænge. At drømme om ild betyder at områder i tilværelsen er under forvandling, altså at man har et behov for at omlægge sit liv og værdier. Ild er nok det element vi frygter mest og samtidig har den største respekt for. Når noget brænder ”forsvinder” det, bliver til aske og vi skal så bygge nyt helt fra bunden. De store livsfaser kræver denne form for omlægning og det vil typisk være her at ilden optræder i drømmene.

Ildsted, kamin: Hjemmet. Gnide træstykker mod hinanden for at lave ild: Samleje. En bygning i brand, skovbrand, enhver form for ild som er udenfor kontrol: Et skæbnesvangert følelsesudbrud. Ekstreme, ukontrollable lidenskaber, deres ødelæggende truende aspekt og måske individets magtesløshed og rædsel. Ild og vand udelukker gensidigt hinanden og kan bruges til at repræsentere en indre konflikt. Bekæmpe en brand: Berolige lidenskaberne. Andre former for ophidselse ud over begær: en indre stemning af energi, lethed, bevægelighed. Ildens rensende og forvandlende kvaliteter. Sætte ild til et hjul: Et opgør imod ens skæbne; skæbnehjulet.

Pejs

I oprindelige tider var den egentligt også et køkken, altså et ildsted hvor man tilberedte mad, men efterhånden blev køkkendelen udskilt og ildstedet blev mere et sted man brugte til at varme sig ved. Hen ad vejen har det udviklet sig til noget de fleste forbinder med hygge og tryghed. Men faktisk er den åbne ild et symbol på solar plexus chakraet, og dermed på transformation og forvandling i forbindelse med vores evne til at markere os og sætte grænser.

Jaget, at blive

Hvis du drømmer du bliver jaget, hvad enten det er af et menneske eller en overnaturlig skikkelse, betyder det at du flygter fra dig selv og dine følelser... Der er noget du er bange for at se i øjnene.

Men drømmen kan også henvise til at du føler dig jaget af dig selv, jaget rundt med, jaget ud, jaget til arbejde... Se på om du for tiden presser dig selv for hårdt? Og se hvem du blev jagtet af? Hvor befandt du dig, hvordan var omgivelserne. At blive jaget, symboliserer en skrækfølelse af at blive indfanget. Til jagten hører byttet.

Læg mærke til dine følelser når du vågner.

Skov

Skoven er det fristed mange mennesker bruger når de skal slappe af, have frisk luft. Det er også i skoven at alle vores dyr lever, små som større. Drømmen indikerer dog en form for usikkerhed og måske forhindringer. Hvis du farer vild i skoven, betyder det også at du i dit vågne liv er på vildspor omkring en side i dig selv. Drømmen indikerer også, at du søger et gennembrud i dit livsforløb, du er klar til at ændre nogle sider af dig selv, således at du kan føle dig hel og i harmoni.

Træerne i skoven repræsenterer i kraft af deres skønhed, majestætisk holdning, og de gamle træers høje alder, din dybeste ubevidsthed i dit inderste væsen, modenhed og psykologisk vækst, som du bør gå på opdagelse i. Hvis du er mand, der drømmer om at du fælder træerne, symboliserer dette en seksuel bibetydning, mens hvis du er kvinde, indikerer drømmen at der er en mand du har lyst til at "skære ned". Tænk på ordsproget: man saver den gren, man selv sidder på, over" Er det det du gør? Læg mærke til årstiden og lyset i skoven. På hvilket tidspunkt af døgnet befandt du dig i skoven, og var der nogen med dig. Kravlede du i træerne, kan det tyde på en legende side af dig, og dit ubevidste vil da opfordre dig til at leve et lidt mere legende liv, at udfolde dig legende.

I eventyr foregår der altid ting og spændende sager i skoven. Det er her feer, trolde, alfer og andre mytologiske væsener bor. Tænk drømmen igennem og forsøg at svare på ovenstående spørgsmål. Tænk også om du eventuelt har "dit eget træ" i en skov, hvor du søger hen når du har brug for at tænke, meditere eller græde ud.

Husk også dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Stjerne

Drømme hvor du ser en stjerne, kan være et glimt af den guddommelige sandhed. Men den stjerne du så skinne lyst og klart, kan også være dig selv. Afhængigt af, hvordan du så eller var i kontakt med din drømmestjerne, kan drømmen sige noget om at du måske "søger mod stjernerne", enten på kærlighedsområdet, din karriere eller i dit personlige arbejde med dig selv.

Drømmen kan være indikator for at du skal bruge de muligheder du har i dig, som vil kunne bringe dig langt videre, end du endnu er kommet. Lige meget hvordan drømmen om stjernen optræder, kan det have været en meget pragtfuld drøm, så det er vigtigt at du lægger mærke til hvordan din oplevelse og din sindsstemning var da du vågnede. Generelt er det en opbyggende og positiv drøm. Men drømmen kan også henvise til "stjernen over Betlehem" - og altså være din ledestjerne. Forsøg at læg mærke til om der også optrådte tre personer i drømmen, der kan være "De tre vise mænd" i overført drømmesprog. Hvis der faktisk var tre mennesker med i drømmen, vil disse være vigtige symboler - så forsøg at lægge mærke til hvad de sagde, hvordan de agerede eller/og hvordan de var påklædt.

Selvom du ikke har den kristne tro, eller troen på Jesus fødsel, er drømmen en henvisning til din egen åndelige, spirituelle følelse af forbundethed med universets mægtige kraft og styrke. Læg derfor særligt mærke til dine følelser da du vågnede - og meget gerne hvad der optræder af mennesker i de næste 3 dage i dit vågne liv, og som sætter præg på dig. Vær opmærksom.

Tryllekunstner

En tryllekunstner er sjov, men også skræmmende. For tryllekunstneren kan nogle numre som du ikke kan gennemskue. Ergo er du på en måde i tryllekunstnerens magt. Noget af tolkningen kunne gå på at det som tryllekunsteren laver er en illusion, noget bedrag. Er der nogle som du har bedraget, eller er der nogle der laver kunstner med dig? En drøm om en tryllekunstner kan også henvise til noget magisk. At man med et trylleslag kan lave om på tingene. Er der noget du gerne vil have tryllet væk? Er der noget du gerne vil have tryllet frem? Hvis tryllekunsterne ikke lykkedes kan det være en advarsel. Er du i gang med at forsøge at lave noget trylleri med din formue, eller noget andet hasard?

Drøm i drømmen

Når man drømmer at man drømmer er det et tegn på, at ubevidst materiale, som har været dybt begravet eller stærkt fortrængt, er på vej op til bevidstheden. Det højere bevidste, som gerne vil os det bedste, sender så en drøm, hvor bevidstheden har større muligheder for at følge med i, hvad drømmens budskab i øvrigt handler om.

Kat

Katten er symbol på frihed, selvstændighed og uafhængighed. Når vi drømmer om katte peger det højere bevidste på at vi skal kigge på vores egen evne til at stå frit, selvstændigt og uafhængigt i verden. Vi er alle socialiserede under Janteloven og den sociale bevidsthed, som ikke levner megen plads til at udfolde sin individualitet, hvorfor de fleste netop har undertrykt de sider af sig selv som katten står for.

Hund

Hvis der optræder en hund i din drøm, vil det være et stærkt og kraftfuldt drømmesymbol, men det kommer selvfølgelig an på, hvordan du har det med hunde. Er du vild med hunde, hundehvalpe? Eller er du bange for hunde? Det er vigtigt at se på hvilken rolle hunden spillede i din drøm. Hvis det var en bidsk vagthund, handler drømmen sandsynligvis om, at du har brug for mere beskyttelse end du er i stand til at give dig selv. Hvis hunden derimod var en førerhund, specielt trænet til blinde mennesker, symboliserer drømmen at du skal søge hjælp til at indse et problem i dit vågne liv, som du ellers lukker øjnene for. Hvis du rent faktisk er blind, og har en førerhund, kan drømmen være en dagsrest.

Hvis hunden optrådte som din kæledyr, kærlig og imødekommende, som menneskets bedste ven, handler drømmen om trøst og omsorg. Enten fordi du selv har brug for trøst eller en rækker ud efter din omsorg i dit vågne liv.

Kæledyr i drømme handler altid om nærhed og tryghed generelt betragtet. Find ud af hvilken rolle hunden indtog i din drøm, hvilken hund der er tale om - og se om du kan kæde hundens egenskaber sammen med dine egne

Overskrifter/nøglebegreber: Den var støre end hun var, muligheden for at vokse. Skyggehundene er det første der komme efter Anna og Hero.

Dermed skulle linierne være trukket op. Videre går rejsen til mosekonen, med det tidligere beskrevne optrin. Uanset hvordan man vælger at udlægge det, opstår der i hvert fald en form for splid, der fører til at en mosekone med tilplastret mund trækkes afsted af Anna og Hero på vejen mod den antageligt tilfangetagne moder. Undervejs angribes de af flagermus, og Anna får rent faktisk en flagermus i håret (se tidligere), men det lykkes dem at overvinde denne forhindring og når frem til fangekælderen, hvor moderen viser sig at være den anden. De dybest begravede minder i Annas sind, begynder ganske langsomt at komme op til overfladen, men først i det store opgør, duellen, kommer den sidste afgørende erindring frem, og løser Annas tunge.

Inden da forekommer fangeskabsscenen. Både jeg'et, animus og skyggen er blevet taget til fange, efter at de har været nede i den kollektive bevidstheds dyb og er stødt imod en stærk og frygtelig urkraft. De befries af Aian (forbindelsen til den ydere verden), Ene (den, der kan ændre tingenes størrelse) og Justus (moralen).

Historien om tvillingesøstrene, som er en spaltning af én oprindelig datter, viser tilbage til symbolet med månefuglen og flagermusen sammen. På den måde har en af hovedpointerne været antydet tidligt i historien, eller i litterært sprogbrug: der har været lagt spor ud. En vision om det store opgør viser sig som nævnt i forbindelse med besøget hos mosekonen, hvor vandet (læs:følelserne) bringer Anna i nærkontakt med den onde mors grundstemning: det besidderiske. Besidderiskhed og jalousi er netop to nært beslægtede fænomener. Derved fremkommer det vampyr-lignende ved den onde mor.

Sting har skrevet sangen "Moon Over Burbon Street", hvor en vampyr fortæller om sig selv, og bl.a. erklærer:

I must love what i destroy,

and destro the thing I love

Altså rundt regnet det samme som fortælles om skyggedronningen. Dermed når vi ind i konfliktens inderste cirkel, og det ubevidste bevidstgøres. Det kommer tydeligt til udtryk i og med at den onde mor, skyggedronningen, træder frem i den anden verden. Hun er med andre ord blevet bevidstgjort. En lignende symbolik er brugt i en af Freddie-filmene. "De store ånder har lovet mig evigt liv i drømmene," siger den ondsindede Freddie Krüger. Det gør ham uovervindelig. Lige til han træder ud af drømmene. Så bliver det muligt at bekæmpe ham. Kort sagt: når bevidstheden ser dæmonen i øjnene, mister den sin magt i det ubevidste.

"Det ubevidste er ikke noget dæmonisk uhyre, men et naturvæsen, der er moralsk, æstetisk og intellektuelt indifferent, og som kun bliver farligt, når vor bevidste indstilling til det er håbløst forkert. Det ubevidstes farlighed vokser i takt med, at vi fortrænger det, og i samme øjeblik patienten begynder at assimilere sit ubevidste indhold, bliver det tilsvarende mindre farligt. Personlighedsspaltningen - den ængstende adskillelse af dag- og natside - forsvinder med den fremadskridende assimilation. Det, min kritiker frygter skal ske, nemlig at bevidstheden overvældes eller betvinges af det ubevidste, bliver først aktuelt, når det ubevidste forhindres i sin medleven gennem fortrængning, misfortolkning eller nedvurdering.

- C. G. Jung

Helt i tråd med dette er maleriet af den gode mor blevet skamferet. Altså det ensidige glansbillede er smadret, og Anna har dermed opnået det mere nuancerede syn på moderen, hun behøver, for at kunne gå igennem sin pubertet og udvikle sin kvindelighed. Således slutter bogen da også med, at hun og Aian bliver kærester.

Når man betragter rejsen gennem Natlandet, frem til bogens klimaks, følger tingene i det store hele slag i slag efter en nøje logisk orden. På det rent spændingsmæssige plan er der et par overraskelser, men psykologisk set har vi en stort set eksemplarisk konfliktbearbejdelse. Hvor Anna i begyndelsen befinder sig i en dobbelt isolation, i form af manglende selvindsigt og afskåret kontakt fra omgivelserne, lykkes det hende så at sige at løse det ene med det andet. Da hun opnår større selvindsigt, bliver hun også i stand til at forholde sig mere aktivt til verden omkring sig. Et gammelt ord siger, at "den, der tier samtykker". Anna kan i begyndelsen ikke formulere sine protester på anden måde end raserianfald. Hun forstår ikke hvorfor tingene er, som de er. Når hun spørger efter den forsvundne mor, eller ved morgenteen hos Madam Ene har en påtrængende følelse af en art forkerthed/anderledeshed, så henviser dette til hendes personlige usikkerhed, til manglende bevidstgørelse. Da hun bliver bevidst får hun også sprog. Efter at have været låst i tvivl og mystifikation, ikke ane ud eller ind, lærer hun - som man betegnende nok siger - at "sætte ord på".

Ville man tage meget håndfast på den jungianske symbolik, kan man sige, at fra en hensovende (jvnfr. den gode mor) tilstand, helt og ensidigt forankret i de passive og indadvendte aspekter ved det feminine, får Anna integreret sit animus, og kan så blive aktiv og udadrettet.

En lidt anderledes formulering på det er, at når den indre verden er et sted fyldt med mørke, skygger og spaltninger, så er det i sig selv et udtryk for konfliktens art: Anna har fortrængt sin vigtige egenskab og skabt en falsk persona. Ikke blot er det bevidste jeg altså ensidigt, det er tillige fejlagtigt og kræver en korrektion fra det ubevidste.

"Det her var Natlandet som det skulle være, et sted hvor mørket aldrig var uden lys, og natten aldrig uden drømme." (s. 213)

"Livet er ikke et problem, der skal løses, men et mysterium, der skal erfares"

- C. G. Jung

Udvalgte udpluk fra bogen "Der er en heks i enhver mor" af Lisa & Bent Hougaard

Mange børn gør flittig brug af arketyper. Hvis f. eks. et barn fornægtes af sin mor, vil arketyper som "Heksen", "Stedmoderen", "Den onde steddronning" eller andre symboler på den negative mor, være aktiveret i barnets drømme, lege, billeder og fantasier. Drejer det sig derimod om en meget dominerende mor, vil de arketyper, der svarer hertil, manifestere sig, og der vil ofte være tale om altædende hajer, blæksprutter og edderkopper, der omslutter sit bytte i et snærrende favntag, eller spind. At der er en helt konkret sammenhæng mellem arketyperne og barnets indre virkelighed ses bl.a. i barnets valg af præferenceeventyr. Barnet vælger nemlig oftest de eventyr, som på symbolplanet omhandler en problematik, der er parallel til dets egen situation.

Til tider kan arketyper fremtræde med en sådan styrke, at der nærmest bliver tale om en besættelse. Sker dette, viser det sig gerne som en slags storhedsvanvid, uanset om den pågældende arketype er positiv eller negativ. Den besatte person føler sig nemlig i besiddelse af uanede kræfter. Hvis f.eks. en kvinde bliver besat af "Den store mor", vil hun føle sig uendelig kærlig og omsorgsfuld, og hun vil kunne gøre meget godt for sine omgivelser, men hun vil samtidig kræve, at disse skal rette sig efter hende og modtage al hendes velvilje, uanset om de har lyst eller behov for den.

Et typisk eksempel er sygeplejersken som spørger, hvordan "vi" har det i dag, og uden at vente på svar giver den rollen som den helt store Florence Nigtingale. Bagefter står hun helt uforstående overfor, at patienten oplevede al hendes godhed og omsorg som et overgreb.

En sådan besættelse kalder Jung for inflation, og dette navn betegner netop, at personligheden er blevet besat af noget, som er kollektivt, og som det enkelte menneske ikke er i stand til at administrere.

Skyggen er den sammekønnede, ubevidste del i os, som repræsenterer alt det, vi ikke tør eller vil vide af om os selv, og som vi derfor vender ryggen. Til gengæld har vi meget let ved at finde netop disse sider hos andre mennesker. Vi ser dem i de adfærdsformer og personlighedstræk, som vi hader og kritiserer eller elsker og misunder hos de andre af et godt hjerte.

Skyggen har som alle andre arketyper et positivt og et negativt aspekt. Den positive skygge er de ubevidste sider i os, som vi projicerer ud i de mennesker, som vi beundrer eller misunder. Genstanden for beundringen eller misundelsen er nemlig de egenskaber eller muligheder, vi godt kunne tænke os at være i besidelse af, men som vi tror er uden for vores rækkevidde. Fænomenet kommer bl.a. til udtryk når vi bekender os som fans af et eller andet idol.

Den anden side af medaljen er den negative skygge, som repræsenterer de ubevidste destruktive sider i os selv, som vi ikke kan eller vil kendes ved, og som vi derfor fortrænger og projicerer ud på dem, vi hader eller misbilliger. Vi undgår herved at hade og misbillige de selv samme sider i os selv. På den baggrund er det let at se, hvordybt afhængige vi er af vores fjender. Gennem dem holder vi os nemlig i en minimal kontakt med disse sider i os selv, uden at vi behøver at udleve eller vedkende os dem.

I eventyrene myldrer det med både arketypiske personer og symboler, og det er netop en af grundene til, at eventyr har så stor pædagogisk og terapeutisk betydning.

Vi går jo ikke hen og siger: "Nåe, min lille ven, jeg hører at du hader din mor, hva'?" Et så ømtåleligt emne som at hade en af sine forældre må nødvendigvis fortrænges for ikke at pumpe skyldfølelsen til bristepunktet.

Et problem af ovennævnte kaliber sad Rune inde med. Han hadede sin mor af et godt hjerte, og han viste det utvetydigt gennem et væld af tegninger og malerier, hvor der forekom to motiver, som havde et og samme indhold: uhæmmet aggression mod hvaler og skibe, to helt klare arketypiske morsymboler. På det sociale plan var der tilsyneladende ingen problemer mellem Rune og hans mor. Hun opfattede ham som en sød og velopdragen dreng, der gjorde alt, hvad der blev sagt. Han var dog ikke særlig kælent anlagt og opholdt sig helst alene på sit værelse, hvor han tegnede - hajer, der åd hvaler i et omfang, så Greenpeace måtte sig forbarme, afvekslende med tegninger, hvor det ene store skib efter det andet blev bombet sønder og sammen.

Et andet træk ved Rune var hans tilsyneladende videbegærlighed. Han ville have svar på så mange spørgsmål fra moderen, at hun til sidst så sig nødsaget til at invenstere i et stort leksikalt opslagsværk. Spørge-Jørgen blev som bekendt stoppet med en røvfuld og lagt i seng, da han spurgte om koens manglende vinger og om de dybereliggende årsager til, at der befandt sig mænd på hans seler.

Runes forældre stoppede ikke, for de vidste ganske simpelt hen ikke, hvordan de skulle gøre, eller hvorfor han blev ved med sin "evindelige spørgen". De gav til gengæld op, da Rune i sit niende leveår spurgte om atomets sammensætning, hvorefter han fik et kortere ophold på et behandlingshjem. Forinden var det dog også gået galt henne i skolen. Rune havde gennem et stykke tid i stigende grad tiltrukket sig de andre børns opmærksomhed ved at eksplodere i nogle for omverdenen uforståelige raserianfald. Han mistede ganske enkelt kontrollen over sin vrede, og hans tegninger blev til virkelighed.

På en måde er Runes tegninger og hans mange spørgssmål to sider af samme sag: Tegningerne viser, at han hader eller i det mindste er meget vred på og aggressiv over ffor moderen, medens spørgsmålene siger, at han også godt vil have at vide hvorfor det forholder sig sådan.

I sin iver over for sit barns velfærd kan en mor og en far under visse omstændigheder komme til at stå i vejen for den. En måde at beskytte sit barn på er f.eks. at forebygge, at det kommer i faretruende situationer. Men hvis denne i sig selv velmenende trang overdimensioneres, så den omfatter hele barnets færden, hæmmes barnets selvstændighed, og det giver aaltid bagslag. Det, der skulle være beskyttelse, bliver til restriktion. Barnet har i en sådan situation mange gange ikke andet valg end at lægge afstand og at underkaste sig i et had-kærlighedsforhold. Barnet vil være til på egne forudsætninger, men kan ikke undvære andre og da slet ikke sine forældre. Vi har altså igen at gøre med ambivalens og denne gang i en sådan form, hvor nærværet af uhæmmet aggression - kaldet had - og fraværet af varm og spontan hengivenhed - kaldet kærlighed - forårsage at personligheden ligger underdrejet.

På trods af det, er børn i almindelighed og børn anbragt uden for hjemmet i særdeleshed, noget af det mest loyale, vi har, i hvert tilfælde hvad angår forholdet til deres forældre. Det er derfor næppe sandsynligt, at Rune på nogen måde ville være tilbøjelig til at snakke om sit had til sin mor på det konkrete og bevidste plan, rent bortset fra at hadet selvfølgelig var fortrængt til det ubevidste.På den aanden side er det også klart, at det var tiltrængt for ham at få bearbejdet sit negative morbillede. Samtidig med at en egentlig familieterapeutisk prces bleev sat i gang, blev hans egenbehandling tilrettelagt på en sådan måde, at han blev præsenteret for en række eventyr, hvor den negative mor-arketype spillede en fremtrædende rolle. Dormålet var via eventyrene at komme til at nævne heksen og stedmoderen i hans egen mor ved rette navn. Metoden viste sig at være yderst effektiv og hurtigvirkende, specielt når det drejede sig om eventyr, hvor det gik heksen ilde, og hun fik sin straf. Rune formelig jublede, og hans lårklappende begejstring var til tider uforståelig for de andre børn i eventyrgruppen, som ikke havde det samme negative forhold til deres mor.

Til gengæld gav det god mening for behandleren. I legeterapien, som Rune også gik i, kunne terapeuten nu blot henvise til hekse, hvorefter Rune gik i gang med at udleve sit morhad på symbolplanet. Han øvede sig så at sige, i det uundgåelige oprør mod moderen, som hans selvstændighedstrang så længe havde ventet på. Ved at lege oprøret og dermed forbedre bevidstheden om dette forestående oprør opnås der som regel, at selve oprøret bliver mindre diffust og smertefuldt. Højtrykket er taget af kedlen, så at sige. Konkret manifesterede dette sig i Runes tegninger. Indholdet ændredes markant. I modsætning til hans krigstegninger lavede han nu billeder af freden: Blomster, vajende faner og hornorkestre.

Det er selvfølgelig ikke kun prinser, der kan arbejde med eventyr som et redskab i personlighedsudviklingen. Det kan prinsesser skam også.

Af hensyn til balanceforholdet vil vi medtage et eksempel fra prinsesse Passivas kongelige journal: Hun var meget intuitiv og ekstremt sensitiv. Hun gik nærmest dagdrømmende rundt omkring, med et smil i mundvigene. Hendes hele adfærd var overvejende præget af hæmninger, der viste sig som antiaggressivitet. Som oftest var hun passiv som en statue. Til andre tider derimod kunne hun kaste sig i armene på hvem som helst. Forestil dig at stå og bære på en vildtfremmed 13-års pige, som bare ser på dig med det mest forventningsfulde blik i verden. Fra at være totalt indadrettet gik hun altså nogen gange over til den modsatte pol. Mellemstadier eller nuancer var hun ikke bekendt med.

Om hendes familiære forhold er det tilstrækkeligt at vide, at datteren var en tro kopi af moderen, blot i en yngre udgave. Utrolig konfliktsky og bange for udadrettede handlinger og aggressive udbrud. Skænderier og højryøstet tale var bandlyst. Hun styrede hele familien ved at blive syg eller ked af det, hver gang der så meget som tegnede sig en skygge af et problem. Det må siges at være en af de mest problematiske måder at forholde sig til problemer på.

I prinsesse Passivas tilfælde blev der fokuseret på det maskuline/feminine aspekt, altså forholdet mellem udadrettethed/indadrettethed og aktiv/passiv. I korthed vil vi nøjes med at beskrive den del af behandlingen, som har med kongefamilier og eventyr at gøre.

Hun tegnede mange og meget smukke prinsesser. Først efter utallige opfordringer prøvede hun også at tegne prinser. I starten lignede de hverken drenge eller mænd, men piger eller kvinder i mandetøj. Efterhånden fik hun så mere magt over at tegne mænd. Det skete selvfølgelig i takt med at hun blev provokeret til at forholde sig mere udadrettet til sine omgivelser. Hun begyndte at drømme om mænd, og foretog sig alle mulige ting, og kom en dag glædesstrålende og fortalte, at hun havde drømt sådan en dejlig drøm. Hun var prinsesse som var blevet taget til fange af en ond heks. Heldigvis kom der en ung prins forbi på en hvid hest og redede hende. De flygtede herefter til prinsens kongerige og giftede sig. Den onde heks ses her klart som det negative indre morbillede eller det indre billede af det feminine som holder prinsesse Passiva fast i hendes ekstreme passivitet. Prinsen er den maskuline del i pigen selv som er ved at udvikle sig og blive integreret i hendes personlighed. Brylluppet symboliserer den endelige forening af det maskuline og det feminine, og dermed prinsesse Passivas øgede muligheder, for at forholde sig mere aktivt og udadrettet til omgivelserne og sig selv.  

Til eftertanke

"En ren undertrykkelse af skyggen er et ligeså dårligt lægemiddel som halshugning mod hovedpine." 


- C. G. Jung

"Syners hær, som øjet blindt

ej ved dag fik fat,

fylder hjertets labyrint

i den mørke nat."

- Goethe

Religionshistorikerne er nogenlunde enige om, at Johannes Evangeliet, Johannesbrevene og Johannes Åbenbaring er skrevet af tre forskellige forfattere. Men Jung påpeger, at netop ud fra modellen ovenfor, er det psykologisk sandsynligt at Johannesbrevene og Åbenbaringen har samme forfatter. Jung skriver:

"Hos Johannes-brevenes forfatter tør man uden videre gå ud fra, at han gør sig al tænkelig umage for at gøre det, han prædiker for sine medkristne, til forbilledlig sandhed også for sig selv. Til dette formål må han udelukke alle negative følelser, og som følge af en nådig mangel på selvreflektion kan han glemme dem.

De er forsvundet fra bevidsthedens billedflade, men yngler videre under dækket og formerer sig med tiden til et udstrakt væv af ressentimenter og hævntanker, som engang bryder ind over bevidstheden i form af en åbenbaring.

Derved opstår et skrækindjagende maleri, som er et slag i ansigtet på alle forestillinger om kristelig ydmyghed, tålmodighed, næstekærlighed og kærlighed til fjenden, en elskende fader i himlen og en søn, der frelser menneskene.

Et sandt orgie af had, vrede, hævn og blindt ødelæggelsesraseri, som ikke kan se sig mæt i fantastiske skrækbilleder, bryder ud og oversvømmer verden med blod og ild, skønt man kun lige er kommet i gang med at bestræbe sig på at forløse verden og genindføre den oprindelige status med kærlighedsfællesskab med Gud"

Jung siger også:

"Det væsentlige indhold i drømmens handling er en slags fint afstemt kompensation for en vis ensidighed, fejlagtighed, afvigelse eller anden form for defekt i det bevidste standpunkt. En af mine patienter, en aristokratisk dame, der helt overflødigt anså sig selv for at være uendelig distingveret, stødte i sine drømme på en række beskidte fiskerkoner og fordrukne prostituerede."

"En ung mand fortalte mig om følgende drøm:

'Min far kører hjemmefra i sin nye vogn. Han kører meget ubehændigt, og jeg hidser mig op over hans tilsyneladende dumhed. Han begynder nu også at køre på kryds og tværs og baglæns, hvorved han bringer sig selv og vognen i fare. Det ender med, at han kører ind i en mur, med det resultat at vognen bliver slemt beskadiget. Hvidglødende af raseri råber jeg til ham, at han skal opføre sig fornuftigt. Da ler min far højt, og det går op for mig, at han er døddrukken.'

Ingen virkelig begivenhed af denne karakter ligger til grund for drømmen. Drømmeren er helt sikker på, at faderen aldrig i livet ville opføre sig sådan, også selv om han var stærkt beruset. Sønnen er selv bilist. Han kører altid meget hensynsfuldt og forsigtigt, og hans spiritusforbrug er særdeles mådeholdent, især når han kører. Han plejer at besvære sig højlydt over folk, der kører dårligt og irriteres stærkt over selv ganske små skader på sin vogn. Forholdet til faderen er positivt. Han beundrer ham, fordi han er en mand med usædvanlig stor succes i livet.

Uden at lave et større tydningskunststykke kan det siges, at drømmen tegner et meget uheldigt billede af faderen. Og hvordan skal vi nu gribe sagen an for at besvare spørgsmålet om denne drøms betydning for sønnen? Er forholdet til faderen kun tilsyneladende godt, og bygger det i virkeligheden på overkompenserede følelser af modvilje? I givet fald skulle drømmens indhold have et positivt fortegn, og man måtte fortælle ham: 'Således er det egentlige forhold til Deres far.' Da ingen tvetydige neurotiske tendenser imidlertid er at finde i sønnens virkelige forhold til sin far, ville det være uberettiget at bebyrde den unge mands følelser med en så destruktiv tankegang, og fra et terapeutisk synspunkt ville det ganske enkelt være et fejlgreb.

Men er forholdet til faderen i realiteten så godt, hvorfor er det så nødvendigt, at drømmen kunstigt opfinder en så usandsynlig historie for at bringe faderen i miskredit? I drømmerens ubevidste må der være en tendens til at producere en sådan drøm. Er det fordi, han alligevel føler en slags modvilje, måske af misundelse eller ud fra andre motiver? Før vi giver os til at tynge sønnens samvittighed, hvilket under alle omstændigheder er en farlig sag, når det drejer sig om følsomme unge mennesker, vil vi ikke spørge hvorfor, men hellere hvortil eller til hvilket formål har en sådan drøm været? Svaret vil i dette tilfælde være: det er tydeligt, at sønnens ubevidste vil nedgøre faderen. Opfatter vi denne tendens som en kompensatorisk kendsgerning, er vi tvunget til at drage den slutning, at forholdet til faderen ikke alene er godt, men endog for godt. I virkeligheden er han det, franskmændene kalder 'fils a papa' (fars søn).

Faderen repræsenterer endnu en for stor garanti i hans liv, og drømmeren lever i for høj grad det, jeg kalder et provisorisk (midlertidigt, foreløbigt) liv. Der er oven i købet en fare for, at han af 'lutter far' ikke ser sin egen virkelighed, og det er grunden til, at det ubevidste griber til en kunstig blasfemi for at nedvurdere faderen og dermed opvurdere drømmeren. I sandhed en umoralsk fremgangsmåde! En uforstående far uden indsigt ville vel protestere, men her er faktisk tale om en uhyre hensigtsmæssig kompensation, for den tvinger sønnen ud i et modsætningsforhold til faderen, der er nødvendigt, hvis han skal have en chance for at blive bevidst om sig selv."

"Man behøver ikke være udstyret med en sjette sans for at forstå drømme, men der skal mere til end de åndløse, skematiske udlægninger, man finder i populære bøger om drømme, og som næsten altid udvikles under indflydelse af forudfattede meninger. Den stereotype udlægning af drømmemotiver må afvises...(sic)...Lad os sige, at en person drømmer om et bord, så går der lang tid, før man ved, hvad drømmerens 'bord' egentlig betyder, skønt ordet synes at være utvetydigt nok."

"Med henblik på at fastslå betydningen af drømme har jeg på grundlag af ovennævnte erkendelse udarbejdet en metode, som jeg kalder registrering af konteksten. Den består i, at jeg ved enhver påfaldende detalje i drømmen ud fra drømmerens indfald registrerer, hvilken betydningsnuance denne detalje forekommer ham at have. Jeg anvender altså den samme metode, som man bruger, når man skal dechifrere en svært forståelig tekst. Denne fremgangsmåde resulterer ingenlunde i en umiddelbart forståelig tekst, ofte kun i en tilsyneladende betydningsfuld henvisning til en lang række muligheder.

Jeg behandlede engang en yngre mand, der i sin sygdomsbeskrivelse havde oplyst, at han var lykkeligt forlovet oven i købet med en pige af "god familie". I hans drømme optrådte hun imidlertid ofte på en meget ufordelagtig måde. Det fremgik af sammenhængen, at drømmeren ubevidst kombinerede alle mulige skandalehistorier fra helt andre kilder med sin forlovedes person. Han stod selv uforstående over for dette fænomen, og det samme gjorde jeg naturligvis. Da den slags kombinationer imidlertid blev ved med at gentage sig, måtte jeg konkludere, at han trods sin bevidste modstand havde en ubevidst tendens til at lade sin forlovede fremstå i et sådant tvetydigt lys.

Han sagde til mig, at hvis dette var sandt, ville det være en katastrofe for ham. Hans akutte neurose satte ind et stykke tid efter forlovelsesfesten, og skønt en mistænkeliggørelse af den udkårne virkede helt urimelig, forekom den mig alligevel at være et så vigtigt punkt, at jeg rådede ham til at iværksætte et efterforskningsarbejde. Dette afslørede at hans mistanke var berettiget. 'Choket' over den ubehagelige afsløring slog ikke patienten ud, tværtimod blev han kureret for både sin neurose og sin forlovede.

Skønt altså nedskrivningen af drømmens kontekst pegede på en såkaldt 'utænkelighed 'og dermed en tilsyneladende fornuftstridig tydning af drømmen, viste det utænkelige sig alligevel at være rigtigt i lyset af de senere afdækkede kendsgerninger. Ovennævnte tilfæde er eksemplarisk i sin enkelhed, men det er vel overflødigt at understrege, at de færreste drømme er så lette at løse."

"Det ubevidste er ikke noget dæmonisk uhyre, men et naturvæsen, der er moralsk, æstetisk og intellektuelt indifferent, og som kun bliver farligt, når vor bevidste indstilling til det er håbløst forkert. Det ubevidstes farlighed vokser i takt med, at vi fortrænger det, og i samme øjeblik patienten begynder at assimilere sit ubevidste indhold, bliver det tilsvarende mindre farligt. Personlighedsspaltningen - den ængstende adskillelse af dag- og natside - forsvinder med den fremadskridende assimilation. Det, min kritiker frygter skal ske, nemlig at bevidstheden overvældes eller betvinges af det ubevidste, bliver først aktuelt, når det ubevidste forhindres i sin medleven gennem fortrængning, misfortolkning eller nedvurdering."

"Livet er ikke et problem, der skal løses, men et mysterium, der skal erfares"

De vigtigste symboler fra "Netspirit"

Mor

Drømme om din mor kan betyde at der er et kompliceret forhold mellem dig og din mor. Men da det er det menneske vi, fra vi lå i maven, har behov for holder ubetinget af os og giver os hvad vi har brug for, støtte os i modgang og juble i medgang. Dette behov skaber en vældig afhængighedsbinding, som gerne skulle brydes gennem teenageårene, for i stedet at træde ind i det voksne liv med evnen til at give os selv det , som mor (og far) tidligere gjorde. Dette er en vanskelig proces for de fleste.

Prøv at se på om det er dig selv der er mor i drømmen, eller det rent faktisk er din egen mor. Drømmen kan også repræsentere din omsorgsfulde side, som du måske forsømmer at bruge udadvendt for tiden? Læg mærke til hvordan scenariet udspillede sig, og bemærk dig især følelserne da du vågnede.

Edderkop

En edderkop hører med til et af rædselssymbolerne i en drøm og er faktisk ganske almindelige. Edderkoppen repræsenterer din mor, eller en side af dig selv som har edderkoppens egenskaber. Den fanger sit bytte i sit net, den sidder på lur og venter, og pludselig er dens bytte fanget. Efter den har parre sig med hannen, æder den ham, og det i sig selv er jo ikke særlig tiltalende. Edderkoppen taler således til dig om to symboler du skal ofre opmærksomhed på: Dit forhold til det andet køn, er du indrettet sådan at du fortærer det bytte du har fanget? Og har du uforløste konflikter med din mor eller din moderlige side? Hvis det sidste er tilfældet, opfordrer drømmen dig til at løse disse konflikter, og blive fri af din mors "spindelvæv". Edderkopper symboliserer også overraskelse, idet de piler hen over f.eks. gulvet, og i sig selv forskrækker os. Se på om du er inde i en periode hvor du er særligt følsom for tiden, eller du er bange for at blive indfanget af et andet menneske. Tænk på dine følelser når du vågner.  

Spindelvæv

Drømme om et spindelvæv har flere tolkningsmuligheder, alt efter hvordan spindelvævet optrådte i din drøm, og hvordan du har det med edderkopper. Generelt kan man tolke drømmen i retning af, at du er ved at spinde et net ud over andre mennesker i dit vågne liv, eller at du selv føler dig fanget i et net. Det er vigttigt at du forsøger at huske andre elementer i drømmen: Fik du spindelvævet i hovedet, og indgav det dig rædsel og angst? Betragtede du det mesterværk et spindelvæv rent faktisk er? Edderkopper repræsenterer dit forhold til din mor, men vi skal huske på dét, at edderkoppehunnen faktisk æder hannen efter parring! Hvis du følte dig fanget i spindelvævet, kan drømmen henvise til en situation eller nærmere et andet menneske, som du føler "indfanger" dig i dit vågne liv, og som du er bange for skal opsluge dig. Så er det på tide, at du får set på din evne til at sige nej og sætte grænser. 

Tatovering

I mange stammesamfund anses tatoveringer og andre skamferinger stadig som meget vigtige i forhold til beskyttelse mod onde ånder, som tegn på mandlighed, tilhørsforhold mv. I vesten har tatoveringer primært været et modefænomen, som har været bragt frem først af sømænd og dernæst af rockstjerner mv. Så symbolikken i forhold til eksempelvis at få en tatovering i en drøm er helt afhængig af hvordan du opfatter tatoveringer. Ser du det som et uheldigt brandmærke, der primært hører til hos grove, primitive mennesker, eller ser du det som et smukt mærke, der viser dit tilhørsforhold til din kæreste, din skytsengel eller noget andet som er meget værdifuldt for dig?

Det er ret let at få en tatovering. Men den er vanskelig at fjerne igen. Er drømmen en hentydning til en beslutning som du står overfor og som du vanskeligt kan omgøre når valget først er truffet? Eller drømmer du om en ydre skamfering fordi dit indre er skamferet? Hvis du ser en anden blive skamferet, tatoveret i din drøm, kan det være en opfordring til dig om at stoppe noget skamfering der foregår for et andet menneske og som du har kendskab til. 

Fange

Drømmen kan betyde, at du holder dig selv fanget i en bestemt situation eller føler dig taget til fange i en situation. Der kan også være forbundet skyld til drømmen. Drømmen kan også henvise til at der er noget der binder din energi i dit vågne liv. Fælles for alle fanger er, at de er ufri og ikke kan bestemme over deres eget liv. Endelig kan drømmen antyde en stærk skyldfølelse, og en hentydning til at at slippe dig selv fri og gå på opdagelse i dig indre.

Hvis det var dig der holdt nogle til fange, så skal du se på om du udøver autoritet der er særlig skrap i dit vågne liv. Drømmen kan også henvise til en følelse af jalousi, hvor du har lyst til at holde din partner til fange af angst for at miste vedkommende, derfor er det vigtigt at se på hvem der var fangen, dig selv? Eller andre? Hvis du drømmer om fanger i verden, er det interessant at finde ud af, hvad det er, fangerne symboliserer dvs. om du føler sympati med disse fanger. Det kan fortælle noget om din retfærighedssans. Tænk nøje på disse ting, og find frem til hvem, hvad eller hvorfor der optræder fanger i din drøm. Mærk dine følelser når du vågner, følte du en stærk retfærdighedsfølelse, en følelse af at miste, en følelse af fastlåsthed? Og tænk de andre symboler godt igennem for at nå til en konstruktiv forståelse af din drøm.

Fængsel

Et fængsel er et sted, hvor man spærre folk inde, når de har gjort noget ulovligt. Hvis du drømmer om et fængsel kan det være et tegn på at der er noget i ditn underbevidsthed eller dit "overjeg" finder forkert og strafbart. Du er nødt til at se på drømmen som helhed - er man i fængsel sammen med nogle eller alene? Hvis du drømmer at du er fængslet på en forkert baggrund, uskyldig dømt, kan drømmen henvise til at du bliver misforstået i dit vågne liv.

Men at sidde i fængsel kan også henvise til isolation, isolere du dig for tiden? Eller føler du dig isoleret af andre mennesker. Drømme om fængsel henviser til en strafbar handling, så se på om du "har rent mel i posen", eller om du har dårlig samvittighed. Drømmer du om dyr i fangeskab, er dette dig som er i fangeskab, og dyret er dig i den situation. Typisk vil dine tanker om dyret være de dele af din person som du ubevidst ønsker at sætte mere fri. 

Gåde

Fik du en gåde du skal løse? Der vil sikkert gemme sig et ordspil i drømmen, som er særlig vigtigt for dig at tyde. Din underbevidsthed giver dig et budskab, men gør det ved at stille dig en gåde. Har du vanskeligt ved at tyde gåden, kan det være du enenu ikke er parat til at modtage budskabet endnu. Bed dine drømme om yderligere sar og se på andre symboler i drømmen. Læg også mærke til dine følelser når du vågner, - var du forvirret, irriteret, eller havde du en fornemmelse af, at dette var specielt vigtigt. 

Redning

Drømmen afspejler måske et råb om hjælp fra dit vågne selv, eller måske indeholder den en opfordring til enten at engagere dig mere i en vanskelig situation, eller søge at trække dig lidt ud af den. Det du blev reddet fra eller det du reddede en anden fra, samt hvordan hele redningsforløbet foregik, er afgørende for den nærmere tolkning.

Månen

Drømme om månen er et særdelels stærkt drømmesymbol. Månen relaterer sig til det feminine aspekt, og sådanne drømme vil næsten altid symbolisere den feminine energi i dig som menneske. Den feminine energi er den passive, mørke, dunkle side - dér hvor liv blive skabt, gror og udspringer fra. Tag eventuelt et kig på vores side der handler om yin/yang.

Når du således modtager en drøm om månen, symboliserer det at du bør trække på de feminine aspekter i din personlighed: mildhed, omsorg, tilbagetrækning. Hvis du ønsker at gå videre ind i symbolverdenen, er det vigtigt at du lægger mærke til i hvilken fase månen befandt sig i? Var det nymåne? fuldmåne? En måneformørkelse symboliserer at det kan være vigtigt at tilbageholde den feminine energi for en kort stund, for at bruge den mere handlekraftige side i dig selv. Tænk over hvilket forhold du har til månen, om du er påvirket af månens faser? Og læg især mærke til dine følelser da du vågnede. 

Fugle

Fugle er kendetegnet ved at de bevæger sig i luftelementet. Dette element er forbundet til hjertecenteret og indikerer aspekter af frihed, uafhængighed og overblik. Alt efter hvilken fugl der er tale om henviser drømmen om din længsel efter frihed og uafhængighed. Hvis der var tale om en mægtig fugl, en ørn f.eks., kan det handle om overblik, at se tingene lidt fra oven. Så mærk dine følelser når du vågner, og se på hvilken fugl der var tale om.

Due

Duen er først og fremmest symbol på fred. Fredsduen. Det er også et religiøst symbol i forbindelse med Noas ark, men samtidig repræsenterer duen også tryllenumre, hvor hvide duer bliver tryllet op af den høje hat. Hvad betyder duer for dig? Symbolet henviser til at holde fred indenfor din egen verden. Men drømmen kan også opfordre dig til meditation på duen som billede, for at opnå en større indre fred. Duen kan flyve - så her er måske også tale om en frihedslængsel. Binder du dig selv for stramt for tiden?

Duer forbindes, især hvis de er hvide, med kærlighed, så drømmen kan også henvise dig til at se på dit kærlighedsliv, men det kan også være en ønskeopfyldende drøm på flere planer. Måske ønsker du mere fred i verden? Den indre fred? Mere kærlighed i dit liv? og mere frihed? Tænk nøje over dit forhold til fugle og til duen som symbol, og mærk dine følelser da du vågnede. Det er under alle omstændigheder et stærkt og smukt symbol som fortjener fordybelse i tolkningen.

Nat

Drømme om nat kan være en henvisning til din nuværende kurs i livet. En smuk stjerneklar nat, vil symbolisere håb og optimisme.Når natten stunder til begynder bevidstheden at vende indad. Vi lever i cyklusser og en af dem er, at vi vågner om morgenen mod lyset og dagen og sover om aftenen mod natten og mørket. Mørket stemmer sindet til indadvendthed og bereder vejen til drømmenes land og den indre virkelighed. Mens kroppen regenererer går Sjælen på Eventyr i drømmene, på det astrale plan og i andre dimensioner. Natten som nat er symbol på at sindet åbner sig for at se de potentielle udviklingsmuligheder der ligger i at vende opmærksomheden mod åndelige/spirituelle verden.

Sol

Drømme om solen er et meget stærkt drømmesymbol. Uden solen vil mennesket ikke kunne leve på jorden. Solen har i alle tider haft stor betydning, i mytologien i de forskellige kulturer, har solen altid spillet en stor rolle og blevet tillagt stor magt. Solen er en af de stjerner, forskellige folkeslag har ofret til og i vesten repræsenterer solen den maskuline energi, yang. Derfor vil drømme om solen henvise til en betydning for dit velbefindende. Solen varmer mennesket, og jorden, og skaber liv. Drømme om solen kan henvise til din egen følelsesmæssige varme, og sige noget om at du bør udtrykke din varme overfor dig selv og andre mennesker på en mere direkte måde.

En solnedgang er et smukt syn, og hvis det var dét du drømte om, betyder det at der er noget smukt der er ved at blive sat til hvile i dit vågne liv. Men solen står op igen, og det vil det smukke du oplever også. Altså betyder en solnedgang ikke død og ødelæggelse, men hvile. Natten ligger i sin vugge under en solnedgang, og drømmen kan henvise til din følelse af sikkerhed og tryghed.

Drømmen kan også henvise til et nyt stærkt projekt, hvor du har brug for din handlekraft, hvis der er tale om en solopgang. Husk at solen er en brændende planet - dette kan symbolisere dit temperament. Det er vigtigt at lægge mærke til de forskellige omstændigheder i din drøm, hvem var du sammen med? Solede du dig på stranden? Betragtede du en sol ned- eller opgang? Eller var det overskyet og savnede du solens stråler? Læg mærke til andre symboler i drømmen, og bemærk dig også den følelse og den sindsstemning du var i, da du vågnede.

Far

Når du drømmer om din far må man først se på hvad din far i det virkelige liv betyder for dig. Desuden må man se på dit forhold til autoriteter. På et plan kan drømmen tages som et faderligt råd. På et andet plan kan drømmen referere til den mandlige side af din personlighed der opfordre dig til at være mere selvhævdende.

Drømme om din far vil altid også have et element af din familie, din knytning til denne og især din far. Så se på om du i dit vågne liv ser op til din far, eller om han svigter dig. Hvordan optrådte han i drømmen. Hvis der ikke var nogen kraft i din far, antyder drømmen måske en ubevidst søgen efter en faderfigur. Hvis din far var meget streng, kunne drømmen måske handle om at du efterligner ham i dit forhold til dine egne børn.

Ofte gentager vi vores forældres mønster, når vi selv får børn, og ofte giver det anledning til ærgrergelse. Dette er et psykologisk kringelsprog, så du må virkelig gå ind og se hvad denne drøm betyder. Har din far nogen sinde gjort dig ondt? Svigtet dig. Se på dine følelser omkring din far både i din drøm, men også i virkelighede, og sammenstil så disse følelser. Tænk også på hvordan du føler når du vågner. Var du ked af det? Følte du dig svigtet? Eller har du et stærkt bånd til din far i dit vågne liv, som du glædede dig over i drømmen.

Hvis du til gengæld mistede din far i drømmen, kan den henvise til en autoritet i dig selv der er ved at uddø, eller den kan henvise til at du er ved at miste fodfæstet i forbindelse med dine børn, eller dit arbejde/position. Drømmen vil refererer til din familie, så måske skal du tage et nærmere kig på hvordan din familiestruktur er sammensat.

Forældre

En drøm om dine forældre kan være et udtryk for savn efter omsorg og beskyttelse. Hvis du stadig har dine forældre, og har det godt med dem er denne mulighed mest sandsynlig. Drømmen kan også henvise til at du gerne vil være forældre og kan derfor tolkes som en ønskeopfyldende drøm. Forsøger du at blive gravid? Læg mærke til følelserne for dine forældre i drømmen, var I tæt forbundne, skændes I, hvilken alder var du?Forældre kan være overordentlig dominerende og styrende, måske opfordrer drømmen dig til at slippe dine forældres tag i dig, og stå på egne ben? Og læg også mærke til dine følelser da du vågnede?

Forældreløs

Hvis du drømmer, at du er forældreløs, kan det betyde at du mangler retning i dit vågne liv for tiden. Drømmen kan også fortælle dig noget om dit forhold til dine forældre. Mest sandsynligt er det at din underbevidst taler til dig om omsorg, yder du dig selv omsorg og vejledning nok? Det kan også symboliseres omvendt; at du skal yde mere omsorg og hengivenhed udadtil. Husk på at som forældreløs er man prisgivet andre autoriteter, som skal tage vare på een, så tænk på om der er autoriteter der har overtaget styringen med dit vågne liv.

Bemærk alle symbolerne i drømmen, hvem spillede også en rolle? Hvem tog sig af dig, og hvilken alder havde du i drømmen? Denne kan være en henvisning til noget der rent faktisk er sket i den pågældende alder, og din underbevidsthed forsøger at gøre dig opmærksom på, at der er noget erfaringsmateriale du skal bruge nu i dit vågne liv. Læg mærke til dine følelser når du vågner. Føler du dig prisgivet til andres dom? Var du ked af det? Længdes du efter tryghed og omsorg?

Billede

Her må du se på om det var dig der malede billedet – hvis det var, kan det handle om en ønske om udtryksfrihed. Om at være eller udvikle din kreativitet. Men det indikerer måske også et ønske om at du få et klarere billede af noget i det virkelige liv. En sådan drøm vil kunne fortælle dig noget helt bestemt og det er nok vigtigst at lægge mærke til motivet. Hvis det ændrede sig eller var umuligt at fange rigtigt, kunne det henvise til en ændring i mening og holdninger. At købe eller sælge et billede kunne dreje sig om at give noget til andre, for eksempel erfaring eller hengivenhed.

Male

Drømme hvori du maler symboliserer oftest din kreativitet. Hvis du drømte at du malede et billede på lærred, og dette ikke er noget du sædvanligvis gør, kan drømmen handle om en opfordring til at udtrykke din kreativitet på denne måde. (Iøvrigt kan det at male være en anden måde at nå ind til sine drømme på, end at skrive). Hvis du malede en væg, kan drømmen antyde at der er noget du dækker over. Læg mærke til farverne du anvendte i drømmen. Hvis du malede graffiti, kan disse indeholde budskaber, og derfor er det vigtigt at du kan huske, og har kunne læse hvad der stod. Læg mærke til andre symboler i drømmen, og husk at lægge mærke til dine følelser da du vågnede.

Bygninger, huse

Når man drømmer om en bygning repræsenterer denne oftest den menneskelige krop og personlighed. Og da huse symboliserer dig selv i drømme, er det en drøm der er i stand til at give vigtige informationer om din karakter, dit væsen. Alle ting i huset repræsenter sider af din personlighed. En bygning, et hus er symbolet på drømmeren selv og de forskellige rum/værelser henviser til forskellige områder af vores liv, selvopfattelse og tilstand i vores indre virkelighed.

Interessante spørgsmål i forbindelse med drømme om et hus kan være: er der adgang til hele huset, eller er der værelser eller forbudte områder? Hvordan er huset i øvrigt indrettet? Er det smukt møbleret, er det rent, lyst, er rummene store eller små? Alle disse forhold fortæller noget om dig selv, din personlighed og om i hvor høj grad du arbejder og kender dig selv, accepterer dig selv og er i ro med dig selv.

En anden person i huset

Repræsenterer et ukendt aspekt i din karakter/personlighed.

Husets forside

Repræsenterer din facade eller den side du viser omverdenen.

Udenfor huset

Området hinsides det personliges grænser, repræsenterer næsten alt hvad der befinder sig udenfor dig selv men som du alligevel er i berøring med i dit vågne liv.

At træde ind/ud af huset

At være introvert kontra extrovert.

Den øverste del af huset, værelser ovenpå, loft, kvist osv.

Hjernen eller den ubevidste tanke. Repræsenterer også kronecentret og dets funktioner.

Den nederste del af huset, kælderen, underetage osv.

Instinkterne og det ubevidste. Repræsenterer dit rodchakra og dettes funktioner.

Forskellige aktiviteter foregår i forskellige dele af huset

Eksempelvis foredrag og diskussion finder sted ovenpå, mens dans eller gymnastik foregår nedenunder: Kan hentyde til at du føler dig splittet mellem din højeste bevidsthed og det liv du er nødt til at tilpasse dig i samfundet. Hvis foredraget bliver druknet i larmen fra dansen, kan det være symbol på at intellektet er truet. Hvis stemmerne ovenpå ikke opfattes klart kan det være symbol på at det dit ubevidste først er begyndt at forstå, men endnu ikke er klart.

At arbejde på huset, murerarbejde, reperationer osv.

Arbejde med familierelationer, forsøg på at reparere følelsesmæssige revner. Symboliserer at der er sider i din personlighed, eller i din fremtoning som du bør kigge på.

At flytte til et større hus

En længsel efter mere plads eller efter en mere åben livsform. En udvidelse af "dit personlige rum".

Opførelse/nedrivning af et hus

De skabende kontra de ødelæggende elementer i dig selv. Hvis du river ned, kan det symboliserer en form for selvdestruktion, hvis du udbygger/repererer, symboliserer det at der er sider i dig som du særligt koncentrerer dig om at udvikle/ændre.

Entre

Indgangspartiet til boligen, hvor vi præsenterer os for omverdenen. Denne vil sige noget om hvordan vi gerne vil opfattes af andre. Og ikke mindst hvordan vi opfatter os selv. Så læg særlig mærke til dette rums kvaliteter/mangler.

Kælder

Det ubevidste og dets indhold som vi kan være mere eller mindre bange for at gå på opdagelse i. Men kælderen symboliserer oftest dit forhold til de grundsætlige og materielle forhold i virkeligheden. Så se igen på tilstanden i kælderen.

Køkken

Transformation og forvandling. Her tages råvarer og blandes til næringsfyldte madretter. Stedet som peger på hvor gode eller ikke gode vi er til at nære os selv.Og hvor gode vi er til at give omsorg for andre, da det at tilberede et måltid mad til et andet menneske betyder kærlighed og omsorg.

Stue

Vores dagligdags selvopfattelse. Stuens størrelse, farve og udseende vil i sig selv sige en hel del om drømmerens bevidste og ubevidste selvopfattelse. Men vil også fortælle noget om dine drømme og håb for din fremtid, og dit forhold til din dagdag.

Soveværelse

Rummet der forbindes med alle livets store forvandlinger: fødsel, død, seksualitet og ikke mindst søvnen, hvor vi træder ind i den indre virkelighed og kommer i kontakt med andre dimensioner. Dette værelse symboliserer dit eget "private rum", og kan fortælle dig noget om, om du har brug for at indtage mere plads i verden udenfor.

Børneværelse

Forhold forbundet med drømmerens personlige barndom eller emner forbundet med forskellige alderstrin og evt. blokeringer/traumer forbundet.Men oftest hentyder dette til dit eget indre barn, og det er værd at se på børneværelsets indretning og tilstand, for at guide dig selv hen til, hvordan dit indre barn har det.

Loft

Opbevaring af ting vi ofte er ubevidste om at være i besiddelse af, og derfor ikke har kontakt med. Hvis din drøm fortrinsvis foregår på loftet, vil din underbevidsthed fortælle dig at du skal nære dit intellekt og din åndelighed. Det var Freud der introducerede ideen om at et hus med alle dets åbninger, som oftest er et billede på den menneskelige krop. Freud mente også at det at gå op ad trapper altid er et seksuelt billede, ligesom korridorer også har en seksuel betydning.

Drivhus

Et drivhus er et væksthus og forbundet med sol og varme. Et fint drivhus symboliserer kærlighed og en god fremtid.

Hjem - dit hjem

Drømme om dit eget hjem symboliserer oftest tryghed. Det er her du kan være fri og dig selv, og det er ofte her du tilbringer din fritid. Hvis du kom hjem fra ferie, hvordan oplevedes det så i drømmen? Fandt du gensynsglæde? Denne gode fornemmelse i maven af, endelig at være "kommet hjem"?

Alt efter hvordan du har det med dit hjem og dine nære omgivelser, symboliserer drømmen lidt forskelligheder. Derfor er det vigtigt at du finder så mange symboler fra samme drøm frem. Under alle omstændigheder skal drømmen nok tolkes i forbindelse med dit barndomshjem contra dit nuværende hjem, samt dit forhold til dine forældre. Det kan også være at drømmen siger "kom hjem" - ikke nødvendigvis i fysisk betydning, men at du måske for tiden er i ubalance i forhold til dine prioriteter, og din underbevidsthed opfordrer dig til at komme tilbage til dine fundamentale livsværdier.

Måske tænker du for øjeblikket på at stifte familie, eller få dit egen hjem for første gang. I så fald kan drømmen være særlig betydningsfuld og sige dig noegt om din sande holdning til fremtiden. Læg mærke til dine følelser når du vågner. Er du spændt på fremtiden? Er du lykkelig over at skulle finde dit eget hjem? Eller var der nervøsitet og usikkerhed forbundet med det at stifte dit eget hjem?

Hjem, at komme

Drømme om at komme hjem, symboliserer ofte den fundamentale tryghedsfornemmelse, og relaterer ofte til din barndom og dine forældre eller bedsteforældre, eller andre voksne der gav dig tryghed. Din underbevidsthed kan simpelthed også sige: "Kom hjem" som kan betyde at du opfordres til at finde din egen indre kerne, og komme tilbage til dine fundamentale livsværdier. At du bevæger dig imod dine principper dit moralkodeks. En anden vinkel kan være at du påtænker at stifte hjem, og i så fald kan drømmen indikere noget om dit forhold til fremtiden. Se derfor på dine følelser der er knyttet til drømmen, og prøv at finde andre symboler.

Have

Er haven fyldt med blomster, hængekøje og fugle, eller er haven overgroet af ukrudt, højt græs og uplejet. Haven afspejler din kreativitet for tiden, dit overskud. Så hvis haven er blomsterrig og farverig, er det en opfordring til at gøre noget ved din kreative side, der måske slumrer. Mens - hvis haven er præget af ikke at være plejet, kan det hentyde til at din kreativitet ikke er så høj for tiden.

Drømme om haver er et symbolsk meget kompliceret tolkningselement, idet der er mange indgangsvinkler, og der kan være mange accosiationer og referencer, f.eks. landskaber. Hvis din drøm havde hovedvægten på selve haven, er det analogt med dig selv på lige fod som et hus er det, og vil derfor vise sider af dig selv. Hvilken del af dit liv står haven for? Bortset fra den kreative? Ofter er der en sti i haven, der snørkler sig i ind under mørke træer. For du vild? Eller fandt du din sti? Det sidste kan betyde at du har fundet dit ståsted i livet - mens det første, kan betyde at du er på vildspor med hensyn til hvad du skal med dit liv.

Måske er der nogen der viser dig vej? Prøv at huske vedkommende. Haven repræsenterer også årstiderne, f.eks. hvis der var forårsblomster, roser som står om sommeren, eller efterårsblomster. Vintergækker og erantis om vinteren. Dette vil igen symbolisere din "indre årstid", og hvordan du i øvrigt forholder dig til de forskellige årstider, hvilken årstid du befinder dig bedst i!

Ukrudt

Meget afhænger af hvordan du har det med ukrudt. Total mangel på ukrudt kan være ganske sterilt og koldt. Ukrudt langs en vejkant kan være smukke og vidne om naturens mangfoldighed og overlevelsesevne. Anskuer man ukrudt som en plante, der ikke er hvor den skal være, er ukrudt i drømmen en advarsel. Ukrudt er svært at komme af med og det kan kvæle de planter man egentlig gerne vil have til at gro. Repræsenterer ukrudtet nogle påtrængende eller generende venner eller kolleger?

Sommerhus

Drømmesymbolet kan være et billede på hvile, fred, ro og afslapning. Så drømmer du om sommerhuset, anbefales det, at man kigger på sine behov for netop ferie fra dagligdagens trummerum. Er sommerhuset gammelt og udslidt er det en henvisning til at det ikke har været brugt nok undervejs og det derfor er på høje tid at tage en ferie. Men som i alle drømme kommer det an på hvordan du har det med at være i sommerhus og hvad du forbinder sommerhusferie med. Drømmen kanvære et minde om din barndoms ferier, og da vil drømmen opfordre dig til at søge indad i dig selv og hjælpe dit indre barn til at få fred og ro.

Læg mærke til hvem du var sammen med i sommerhuset? Hvordan sommerhuset så ud? Hvor mange rum? Husk at sommerhuset repræsenterer det samme som huse/bygninger og lejligheder: Nemlig din egen personlighed og de forskellige sider af dig selv. Bemærk om det var sommer, vinter, forår eller efterår. Hvordan så haven ud, bar træerne frugter? Var møblerne dækket af? Det er vigtigt at nå ind til så mange aspekter af drømmen som muligt, for at få den rette tolkning. Læg også mærke til dine følelser og sindsstemning da du vågende.

Sengekammerat

Drømme hvor du deler seng med et andet menneske, kan være ganske oplivende, og der behøver ikke at indgå seksuelle aspekter i drømmen, medmindre du drømmer det tydeligt. Drømmen handler sandsynligvis mere om et partnerskab der er indgået i dit vågne liv, eller et ønske om at lave et partnerskab. Drømmen kan også indikere en indre konflikt i dig selv, hvor sengekammeraten repræsenterer elementet af konflikten. Se derfor på, hvem du delte sengen med? Om du kendte vedkommende? og søg efter andre symboler du kan bruge i tolkningen af drømmen. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Mareridt

Mareridt optræder når vi får adgang til materiale i det ubevidste, der er gemt godt af vejen, fordi vi har fortrængt eller blokeret det fra vores bevidsthed. Grunden til dette vil altid bunde i negative oplevelser, som på en eller anden måde var skadelige for os. Derfor vil frygt altid optræde, når der atter åbnes til de "lukkede rum", men det magiske er at bearbejder man dette materiale, vil man få det bedre på de mest forunderlige måder. Hvis dette mareridt gentager sig i handling og scene, er det værd at kigge på scenariet, og finde symbolerne. Først der vil du kunne få den forløsning der ligger i gevinsten af mareridt.

Cirkel

En cirkel er et meget stærkt drømmesymbol på helhed. Hvis cirklen var ubrudt, siger drømmen noget meget vigtigt og positivt om helheden og integriteten af din personlighed. Hvis cirklen derimod var ufuldkommen eller uafsluttet, antyder drømmen, at der skal åbnes for at arbejde med selvudvikling, at udvikle de dybereliggende aspekter af din sjæls indre virkelighed.

Cirklen har mange forskellige hellige betydninger i forskellige kulturer, så du må se på om din drøm havde et symbolsk, helligt islæt. Stod du midt i cirklen, betyder drømmen at du har fundet din indre kerne, stod du udenfor og gerne ville træde ind, fortæller drømmen dig at du føler dig udelukket fra en helhed. Alle menesker har brug for at være en del af en helhed, så hvis du i drømmen stod uden for cirklen og betragtede livet inden i cirklen, opfordrer drømmen dig meget kraftigt til at gøre noget aktivt for at deltage i livet. At gøre noget positivt og aktivt for at få adgang til deltagelse i cirklen.

Anima

Anima er latin som betyder sjæl og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre kvindelige psykologi, der forbundet med sjælens verden. Anima som symbol, indeholder alle de kvindelige sider som vi har i os og i drømme vil kvinder være symboler på forskellige aspekter af disse. Kvindelige kvaliteter er f.eks.: Indføling, tolerance, medfølelse, omsorg og accept. Både mænd og kvinder har en Anima.

Hvis du drømte at du tegnede cirkler, betyder drømmen ligeledes en længsel efter helhed, integretion og sammenhold. Læg mærke til dine følelser når du vågner og læg også mærke til de andre drømmesymboler i drømmen, f.eks. hvilke andre mennesker der deltog.

Dronning

Var du dronning? Eller var du dronning for en dag? Følte du dig som en dronning, eller blev du behandlet som en dronning? En dronning er en autoritetsfigur, oftest en af dem man ikke nærer så meget frygt for. Tænk på om du i virkeligheden er dyb royalist? Symbolet henviser til en moderfigur i dit vågne liv, der støtter og hjælper dig - eller måske dominerer dit liv og levned. Du må gøre dig disse tanker klart, før du kan tolke drømmen korrekt, så se også på de andre symboler i drømmen.

Havde du en Konge? I så fald kan der være tale om det indre bryllup - konge og dronning - yin og yang, foreningen af det maskuline og det feminine i dit indre. Hvis du ikke havde en konge, kan drømmen hentyde til at der er for meget feminin energi i dig for tiden, og være en henvisning til at finde din handlekraft frem. Hvis du som dronning blev hyldet af folket, gør drømmen dig opmærksom på at du mangler opmærksomhed fra et bestemt menneske, - tænk på hvem det er. Måske din partner, din kæreste eller dine forældre.

Modstander

Drømmen kan handle om en indre uforløst konflikt, men det er vigtigt at se på andre symboler i drømmen, og ikke mindst hvem din modstander er. Er der nogen du "slås" med i dit vågne liv for tiden?

Fjende

Når der optræder fjentlige personer i vores drømme refererer det sandsynligvis til vores skyggesider- altså de sider vi ikke vil se og dermed anerkende i os selv. De har også brug for næring for at overleve og derfor projicerer vi dem ud på andre med samme tendenser som skyggen indeholder. Det er netop når vi ikke giver disse sider opmærksomhed at de udvikler sig til fjendtlige sider der modarbejder hvem vi dybest set er.

Men se på hvem din fjende var i drømmen, og forsøg at finde skyggesiden i dig selv, og drag så paralleller. Mærk også dine følelser og dine tanker i forbindelse med drømmen. Måtte du slås med din fjende, siger det noget om at du slås med de sider i dig selv som er dine skyggesider - og drømmen opfordrer dig til at integrere alle sider i dig selv, og acceptere dig selv på godt og ondt.

Skygge

Et aktuelt problem eller en anden person kaster måske sine lange skygger over dig og dit liv for tiden, og drømmen kan muligvis antyde en måde, hvorpå du kan forholde dig til det eller helt slippe af med denne skygge. Der kan også være en hentydning til, at du har ændret karakter og ikke længere er den du var, men er blevet en skygge af dig selv. Hvis dette er en sandsynlig udlægning, bør du tænke nærmere over, hvilke ændringer er faktisk er sket. Jung bruger ordet "skygge" i en bestemt psykologisk betydning, men at skyggen er den ubevidste side af os selv, og drømmen kan muligvis også peger på personlige fremskridt.

Jungs skyggeteori, er sider af os selv som vi indeholder med ikke synes at kunne relatere til. Det er ofte andre mennesker som vi finder ubehag ved, der spejler vores skyggesider. Tænk nøje drømmen igennem, og se på hvordan skyggen i drømmen repræsenterede sig. Hvad dannede skyggen? Hvilken årstid er der tale om? og hvilken farve er den gennemgående i selve drømmen? Lavede du skyggeteater for dine børn? Overvej alle disse spørgsmål, de kan hjælpe dig til en tolkning på drømmen. Husk også hvilke følelser du rummede da du vågnede, og hvilken sindsstemning du var i, da du vågnede.

Tvilling

Hvis du drømmer om en tvilling, og du ikke har sådan en i virkeligheden, kan det betyde at du ser objektivt på en problemstilling i dit vågne liv. Men det kan også symbolisere to sider af dig, der ligner hinanden meget, og som du skal integrere. En logisk tolkning kan være den, at du gentager dig selv, eller er ved at blive forudsigelig - eller du savner måske en broderlig eller søsterlig, platonisk kærlig relation. Drømmen kan henvise til mange aspekter, og du bør undersøge andre symboler i drømmen for at nå den rette tolkning. Læg også mærke til de følelser du rummede, da du vågnede.

Dobbeltgænger

Hvis du drømmer at du møder sin egen dobbeltgænger, er det en henvisning til at det er tid at se på sig selv. Lignede din dobbeltgænger dig så meget, at andre mennesker tog fejl? Det kan betyde et lavt selvværd, og drømmen opfordrer dig sandsynligvis til at markere din personlighed fastere. Det højere bevidste peger på at det er hensigtsmæssigt at se klart og nøje på sig selv i forskellige sammenhænge.

Hvis du havde et fint med -og modspil med din dobbeltgænger, symboliserer drømmen at du indeholder mange flere kvaliteter i dig, som du bør integrere. Se på dine følelser når du vågner. Følte du dig "usynlig" i forhold til din dobbeltgænger, antog dobbeltgængeren mere position, så må du se på din egen position i alle sider af din dagligdag og det virkelige liv.

Kvadrat

Til treenigheden af væren, bevidsthed og kærlighed føjes et fjerde element: materien, den indre mulighed materialiseres, virkeliggøres i tid og rum. Især hvis kvadratet på nogen måde kan sættes i forbindelse med en trekant tidligere i drømmen eller i tidligere drømme.

Animus

Animus er latin som betyder Ånd og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre maskuline psykologi, der er forbundet med det åndelige. Animus som symbol, indeholder alle de maskuline sider vi har i os og i drømme vil mænd være symboler på forskellige aspekter af disse. Maskuline kvaliteter er f.eks. : Handlekraft, mål, retning, beslutsomhed og konkurrence. Både mænd og kvinder har en Animus.

Helt, heltinde

Helte og heltinder ser vi ofte i film og tv. De gode og de onde! Men helte og heltinder optræder også i eventyrets verden. Drømmen vil sikkert referere til et menneske du har omkring dig i dit vågne liv, og som du beundrer; se på hvad det er for egenskaber hos vedkommende som du finder beundringsværdige, og se på om der ikke er tale om spejlrefleks eller projektion. Du ejer måske allerede disse kvaliteter latent i dig selv, så det er værd at analysere sådan en drøm nærmere.

Drømmen kan også handle om at du tragter efter anerkendelse, fagligt eller menneskeligt, og den kan også tale om at du præsterer langt mere end du egentlig har overskud til, men for at opnå helt/heltindestatus. Tænk over dine følelser, og bemærk i hvilken sammenhæng disse symboler optrådte i drømmen. Hvad var rammerne? Og hvilke andre symboler kan du finde i din drøm. Jungiansk er Helte en arketype.

Heks

Heksen optræder oftest i myter og eventyr - men optræder også i Jungs kollektivt ubevidste. Heksen repræsenterer en del af barndommens verden og spriner undertiden over i en voksnes drømmeverden sammen md f.eks. kæmper og uhyrer. Heksen er identifikationen på det rædsomme, den kvinde der spiser børn, den kvinde ingen rigtig forstår summen af. Heksen som væsen optræder ofte i børns drømme og vil der repræsentere angst! Du må se på om der er sider i dig der er angstfulde, hvis du er forældre til et barn der drømmer om heksen, kan det være et udtryk for - enten en dagsrest ved f.eks. et eventyr, men det kan også handle og en dybereliggende og udefinerbar angst. Så som forældre, der lytter til barnet, vil det være godt at opfordre barnet til at fortælle mere om drømmen.

Hvis du som voksen drømmer om heksen, kan det antyde at der er en menneske i dit vågne liv som virker skræmmende på dig, - og da er det en god ide, at "se trolden i øjnene - så springer den væk" - altså omsagt, afmystificere heksen, og gå ind i hvad den repræsenterer for netop dig! Der kan være en symbolsk forbindelse mellem heksen og seksualitet - heksekunst, magien - og det erotiske liv. Se på de andre symboler i drømmen, hvordan heksen optrådte overfor dig, og hvilke følelser denne drøm afstedkom.

Livvagt

Drømme hvori du bliver beskyttet af en livvagt, taler ofte om, at du for tiden føler behov for beskyttelse i dit vågne liv. Måske mangler du et menneske der står dig bi, også hvis du gør dig utilbens med chefen, kollegerne osv. Men mest sandsynligt er det at du selv optrådte som livvagt, og da vil drømmen fortælle dig at du har fat i dine ambitioner, de er måske høje og autoritære, men drømmen opfordrer dig til at følge dem.

Vejleder

Møder du en vejleder af en eller anden slags i din drøm, eksempelvis i form af en præst, en professor, en klog gammel kone, en ven du ser op til eller lignende. vil denne vejleder som oftest være en del af dig selv, der taler til en anden del af dig selv. Eller sagt på en anden måde så er vejlederen i din drøm som oftest dig, og den person du ser som vejlederen repræsenterer for dig de egenskaber, den side af dit væsen, som der gives gode råd fra. Det er meget positivt at møde en vejleder i sin drøm. Husk at lytte godt efter hvad budskabet var!

Værelse

En drøm hvor du f.eks. befinder dig i et værelse, vil altid symbolisere en side af dig selv. Læg mærke til værelsets generelle udseende, dets farve, dets orden eller uorden, dets størrelse; er det farvetruende stor, så du forsvinder eller bliver ubetydelig lille, eller modsat næsten ikke til at ånde i etc. Alle disse generelle faktorer har betydning for værelsets betydning i din drøm. Drømmen kan også symboliserer kvinden som livmoder, fordi hun er istand til at rumme et menneske.

Et værelse med kun én dør: Dette kan yderligere understrege, at drømmen peger på livmoderen. En række værelser: En række kvinder/mænd. Symboliserer sindets kamre, psyken og din sjæl. Hvad som helst, der befinder sig i et værelse: Symboliserer en side af dig selv, en idé, eller betyder dine tanker. Så læg mærke til hvad værelset indeholdt. Underetage eller kælder: Symboliserer dit sinds ubevidste, det skyggefulde, det endnu ukendte "land" for dig. Drømmen henviser sandsynligvis til at du bør undersøge nogle sider af din personlighed nøjere, for at opnå helhed og integration. Tænk derfor over hvilken farve, rumfordeling, placering værelset var i/lå i. Tænk også på hvad du foretog dig i værelset; boede du der? Besøgte du det? Kendte du værelset? Og læg mærke til dine følelser når du vågner.

Gulv

På samme måde som jord, kan gulvet repræsentere din følelsesmæssige tilstand. Det har noget at gøre med dit rodchakra, og hentyder til din generelle følelse af tryghed og sikkerhed, forankring i jorden; jordforbindelse. Hvis du i drømmen vaskede gulvet, kan det betyde at du følelsesmæssigt har brug for en form for renselse, men det er vigtigt om du nød at vaske gulvet eller om det var et hårdt arbejde. Hvis du dækker gulvet med et tæppe, er der noget i dit følelsesliv du måske forsøger at dække over, eller måske forsøger du at øge til følelse af tryghed med et lækkert, blødt tæppe.

Bemærk hvor i huset gulvet var. dette sted har stor betydning i tolkningen i en helhed.

Et snavset gulv, hentyder generelt til, at du trænger til at få ryddet op i dit fundamentale ståsted, måske er der nogle mennesker du reelt ikke skal have i dit følelsesliv? Læg mærke til alle symbolerne i drømmen, og vær opmærksom på de følelser der knytter sig til drømmen.

Falde, at

At falde i en drøm kan have to hovedbetydninger. Den ene er en naturlig kropsreaktion, idet kropens muskler afslappes og det giver et ryg i kroppen der i hjernen assosieres til et fald. Men hvis du reel drømte at du faldt, f.eks. fra en skrænt, eller et vindue kan dette dymbol betyde at du i dit vågne liv er ved at bevæge dig ned i underbevidstheden, og du må opfatte symbolet positivt. Skete der noget under faldet. Bemærk dine følelser i kroppen, føltes det spændende, mærkede du det kildede i maven, og endelig; ramte du jorden. Tænk over hvad du faldt ned fra. Læg også mærke til de andre symboler i drømmen. Var der nogen der evt. skubbede dig? Faldt du ned i vand?

Dykke

Drømme om at dykke kan indikere at du er på vej ind i en særlig spændende fase i dit liv, noget der kan opleves som en rejse eller et eventyr. Hvis du har ubehagelige følelser forbundet med at være under vand kan det betyde at du så at sige er ude på dybt vand. hvis der er meget fokus på vandet i drømmen har det formentlig noget med dine følelser at gøre. Her vil det være godt at gennemtænke hvilke følelser du har i dit forhold til partner, familie eller børn. Symbolet er et godt udgangspunkt for at tage beslutninger.

Hul

Et hul har mange symbolikker, alt efter hvordan hullet repræsenterer sig i drømme. Var der hul i taget, og det regnede ned, vil drømmen sikkert henvise til dit kronechakra, og anbefale dig at lukke en anelse så du beholder din jordforbindelse. Mens hvil hullet fremtræder i et skib du er ude at sejle med, har en ganske anden symbolik, fordi der så også er aspektet: Fare, og vand. (se under disse symboler). Hvis du graver et hul, må du se på hvad hullet skal bruges til. Eg gravplads? Så må du forholde dig til at din underbevidsthed råder dig til at en side i dig, er på vej til at skifte retning, så nye døre kan åbnes.

Hvis du kravlede. fylde hullet ud med et eller andet? Kravlede du ned i hullet som en form for beskyttelse, kan det henvise til livmoderen, hvor du var foster, og en længsel efter at befinde dig på det stadie igen. Hvis du fyldte noget i hullet, repræsenterer hullet med stof sikkerhed til din seksualitet - for mænd har sådan en drøm en seksuel undertone. Ifølge den gamle Freud, symboliserer: gange, tundler, toge der kører, store biler, altid fallos symboler og symboler på det kvindelige skød. Så tænk nøje over alle elemterne i drømmen, og forsøg at huske dine følelser da du vågnede.

Nøgle

Nøglen til et eller andet problem, løsningen. Nøglen til lykke, evt. en person, som er denne nøgle. En nøgle er også en fallos og derfor en mand på grund af den måde en nøgle fungerer på. En drøm om en nøgle er et af de stærkeste falliske symboler, især for de kvinder, der føler sig ufuldstændige uden seksuelle oplevelser. Vendinger som "at låse op!, "åbne" og "befri" falder umiddelbart i øjnene. En nøgle låser også af, det vil sige skærmer og beskytter, så det er af vigtighed at søge ind til, hvordan nøglen optrådte i din drøm.

Vi bruger også ordet nøgle i overført forstand, som f.eks. "det er nøglen til det hele" dvs. at en handling eller en forståelse er dét der skal til, for at åbne til nye muligheder. I drømmenes verden er nøglen ofte tilstede i visdomsdrømme og indikerer her, at du er den der sidder inde med nøglen til sin egen indre visdom og sandhed. Hvis du er en mand, der har en drøm om en nøgle, handler drømmen sikkert også om erobring af en kvinde, men det er også et udtryk for en magtfaktor og autoritet. Men nøglen i drømmen kan også være det redskab du anvender til at løse en indre konflikt, åbne dit hjertechakra, og måske vil du opleve at løsningen ikke er så fjern

Sang

Hvis du sang i drømmen, bør du lægge mærke til om du huskede teksten eller melodien, om du faldt ind i koret eller faldt helt udenfor. At synge i kor er et teamwork, hvor enkelt stemme ikke kan undværes. Drømmen kan være en påmindelse til dig om, at du undervurderer vanskelighederne ved en eller anden teamwork-opgave. Drømmen kan også fortælle dig, at du for tiden ikke fungerer så godt i gruppesammenhænge, men er bedst til at køre solo. Tænk over, om det er fordi du har brug for at holde dig lidt for dig selv for tiden?

En anden vinkel på drømmen kan være, om sangen var en sang fra din barndom. I så fald kan drømmen henvise til en længsel efter barndommens tryghed, hvor det var dig tilladt at være den "lille", at have brug for omsorg og opmærksomhed. Endelig kan drømmen også blot udtrykke og understøtte, at du føler dig glad for tiden. Husk på ordsproget: "hver fugl synger med sit næb", hvilket er et billede på individualitet - og drømmen kan i den henseende antyde, at du bør stå fast på din identitet.

Vand

Vand repræsenterer og symboliserer vores ubevidste følelsesliv. Hvis du drak vand, se da venligst under "drik". Fostervandet i livmoderen, hvoraf livet kommer ved fødslen, er et stærkt drømmesymbol. Vand er også et symbol på intuitionen, den kvindelige mystiske verden. Vand er næsten altid symbolet på vores følelser - og ofte vores ubevidste følelser. Ifølge G.C. Jung er vand en del af vort kollektivt ubevidste, og betyder følelser. Og ifølge ham, dr. Jungs teori kender mennesket kun toppen af "isbjerget", det store bjerg der ligger under vandet indeholder en mængde potientiale, men vi mennesker dykker sjældent ned og får fat i nogle stykker til viderearbejdning. Dr. Jung mener, at dette kan være årsagen til mange depressioner og mentale forstyrrelse, idet vi mærker "noget", men ikke kan få fat i det, og det bringer kaos med sig. Det er derfor vigtigt ikke at putte mere derned, hvor du måske ikke kan få fat på det igen, men i stedet søge en afklaring og forløsning på dit følelsesmæssige problem.

Dybt, uklart vand: Betyder Det ubevidste, og drømme herom vil sandsynligvis fortælle dig at du ikke er klar til at tænke klart i en vis situation. Ikke tilstrækkelig vand: Hvis der ikke var nok vand i drømmen, indikerer det at du ikke har nok energi og livskraft. At du måske ligefrem tørster efter livet. Manglende liv og vækst. Hvis der mangler vand på vores jordklode, bliver der mangel på liv og vækst, hvilket kan have fatale konsekvenser. Blive født. Nedsænkning i vand: Hvis du drømmer, at du bliver sænket ned i vand, kan det betyde svangerskab og fødsel. Men det kan også symbolisere en skjult trang til at vende tilbage til noget sikkert og trygt. At bade i vand: Hvis du badede i vandet, symboliserer det oftest moralsk renselse. Det er derfor vigtigt at du forsøger at huske både andre symboler i drømmen der kan understøtte tolkningen, men også at du forsøger at præcisere, hvordan vandet repræsenterede sig i din drøm. Husk også dine følelser da du vågnede.

Belejring

Du er måske ved at samle psykologisk forråd og opbygge indre styrke til at modstå en belejring eller styrke dit forsvar i forbindelse med en stående diskussion eller konflikt. Dette er ganske udmærket så længe du ikke også bygger indre spænding op, så hold udkig efter andre drømmesymboler, der kunne tyde på uroligheder indenfor murene! Hvis du selv i din drøm befandt dig under belejring, sendte pile afsted og hældte kogende olie ud over dine belejrere, så tænk på at dine forsyninger efterhånden kan risikere at slippe op.

Duel

Drømmen kan repræsentere et skænderi, eller en duel - en kamp der foregår mellem to sider inde i dig selv. En indre uoverensstemmelse, som drømmen opfordrer dig til at face og få integreret. Måske kan din modstander i drømmen, være en side af dig selv som du ønsker at komme af med, men på en fair måde? Hvis du duellerede med en anden, så se på hvem det var i drømmen. Var det en du kender? En person du enten elsker eller hader? Var der jalousi blandet ind i duellen, - måske duellerede I om en kvindes gunst? Se på alle symbolerne i drømmen og kæd dem sammen.

I gamle dage brugte man duel når man skulle afgøre en sag på en værdig måde. Riddere duellerede om kvinders gunst, og i duellen ligger der altid en styrkeprøve. Se på om du prøver din egen indre styrke af i dualiteterne i dit indre? Mærk dine følelser da du vågnede. Havde du sejrsrus? Havde du vundet? Eller tabt duellen? Havde du dårlig samvittighed over at være gået ind i denne duel?

Jaget, at blive

Hvis du drømmer du bliver jaget, hvad enten det er af et menneske eller en overnaturlig skikkelse, betyder det at du flygter fra dig selv og dine følelser... Der er noget du er bange for at se i øjnene.

Men drømmen kan også henvise til at du føler dig jaget af dig selv, jaget rundt med, jaget ud, jaget til arbejde... Se på om du for tiden presser dig selv for hårdt? Og se hvem du blev jagtet af? Hvor befandt du dig, hvordan var omgivelserne. At blive jaget, symboliserer en skrækfølelse af at blive indfanget. Til jagten hører byttet.

Læg mærke til dine følelser når du vågner.

Skov

Skoven er det fristed mange mennesker bruger når de skal slappe af, have frisk luft. Det er også i skoven at alle vores dyr lever, små som større. Drømmen indikerer dog en form for usikkerhed og måske forhindringer. Hvis du farer vild i skoven, betyder det også at du i dit vågne liv er på vildspor omkring en side i dig selv. Drømmen indikerer også, at du søger et gennembrud i dit livsforløb, du er klar til at ændre nogle sider af dig selv, således at du kan føle dig hel og i harmoni.

Træerne i skoven repræsenterer i kraft af deres skønhed, majestætisk holdning, og de gamle træers høje alder, din dybeste ubevidsthed i dit inderste væsen, modenhed og prykologisk vækst, som du bør gå på opdagelse i. Hvis du er mand, der drømmer om at du fælder træerne, symboliserer dette en seksuel bibetydning, mens hvis du er kvinde, indikerer drømmen at der er en mand du har lyst til at "skære ned". Tænk på ordsproget: man saver den gren, man selv sidder på, over" Er det det du gør? Læg mærke til årstiden og lyset i skoven. På hvilket tidspunkt af døgnet befandt du dig i skoven, og var der nogen med dig. Kravlede du i træerne, kan det tyde på en legende side af dig, og dit ubevidste vil da opfordre dig til at leve et lidt mere legende liv, at udfolde dig legende.

I eventyr foregår der altid ting og spændende sager i skoven. Det er her feer, trolde, alfer og andre mytologiske væsener bor. Tænk drømmen igennem og forsøg at svare på ovenstående spørgsmål. Tænk også om du eventuelt har "dit eget træ" i en skov, hvor du søger hen når du har brug for at tænke, meditere eller græde ud.

Husk også dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Drøm i drømmen

Når man drømmer at man drømmer er det et tegn på, at ubevidst materiale, som har været dybt begravet eller stærkt fortrængt, er på vej op til bevidstheden. Det højere bevidste, som gerne vil os det bedste, sender så en drøm, hvor bevidstheden har større muligheder for at følge med i, hvad drømmens budskab i øvrigt handler om.

Koncentrat

"En ren undertrykkelse af skyggen er et ligeså dårligt lægemiddel som halshugning mod hovedpine."

- C. G. Jung

I Lene Kaaberbøls "Skyggeporten" findes en lang række træk, der inviterer til, at betragte bogen i et psykologisk lys, med særlig hensyntagen til C. G. Jungs modeller og teorier. Allerede i den indledende del kommer vi tæt ind på livet af hovedpersonen, Annas psykiske tilstand. Da hun siden træder ind i et parallelunivers, går der total Jung i den.

Jungs analytiske psykologi hviler på den hypotese, at der eksisterer et Ubevidste, som står i dynamisk modsætningsforhold til Det Bevidste. Individuationsprocessen var hans beskrivelse af menneskets udviklingsvej, hvor man kommer i berøring med personaen, skyggen, modsatkønnetheden (Anima og Animus) i forsøget på at blive et helstøbt menneske i kontakt med Selvet. Alkymien var også et af hans store arbejdsområder, ligesom han gennem en halv snes år beskæftigede sig med mandalaer. Synkronicitet forklarede han som tilfældige, af hinanden uafhængige hændelser, som finder sted samtidig. Noget mennesker kan opleve, blandt andet når de er i en individuationsproces.Jung står som grundlægger af den ene af de to psykologiske hovedretninger, og derved på en række punkter i modsætning til Freud. Mens Freud primært så driftlivet (seksualiteten) som den styrende faktor i menneskets liv, lagde Jung vægt på udvikling og udviklingsmuligheder. Det betyder også en helt forskellig opfattelse af en række begreber, ikke mindst libido, der hos freud stort set er lig seksualitet, mens det hos Jung er en bredere driftforståelse: livskraft, energi, den psykiske motor.

I det følgende vil hovedvægten blive lagt på den jungianske opfattelse. Dog er det værd at huske på, at "Skyggeporten" handler om en teenagepige, altså en alder hvor seksualiteten får væsentlig stærkere og intensiveret betydning end tidligere. Hvad end man måtte mene om Freud (som for øvrigt lægger stærkt vægt på, at der allerede i den tidligste barndom forefindes en fremherskende seksualitet), så kan man næppe komme uden om, at puberteten er kønsmodningens alder. At Anna er ved at blive en stor pige medfører, at hun også er ved at blive kønsmoden. Årene op til puberteten, kaldte Freud for latensfasen. Latent betyder skjult. Seksualiteten har en underspillet rolle. Drenge leger med drenge - piger leger med piger. Det første, der overhovedet sker i "Skyggeporten" er, at Anna bliver generet af nogle drenge. Men en af dem, Aian, skiller sig ud, og snart efter kommer de i kontakt med hinanden. Aian bliver en slags modpol til bøllen Ivan. Men det er værd at bemærke, hvor meget de to navne, Ivan og Aian, minder om hinanden. Det er lidt som Edgar og Edmund i Shakespeares "Kong Lear". På den vis er allerede disse to drengetyper en spejling af den konflikt, der siden kommer til syne og får en central plads i handlingen. Aian er en slags god skygge til en ond person, Ivan. I Annas psykologi kan han betragtes som en opdagelse af, at drenge ikke kun er dumme og barnlige, men også kan være interessante, rummer både destruktive og hjælpsomme sider. Men navnet Aian minder også om Anna. På den måde siger navnet at Aian har noget fælles med både Ivan og Anna, rummer noget af begge. Da Anna lærer Aian lidt bedre at kende, fortæller han hende lidt om sit liv, og giver hende derved indblik i en fremmed verden. Det er måske overdrevet, at tale om egentlige erotiske undertoner i deres relation, men på et eller andet plan er de tiltrukket af hinanden i gensidig sympati, på bølgelængde om man vil. Hvis der ikke direkte er tale om forelskelse, så er der dog tale om noget, der kunne føre i den retning. Netop dette er en "rystelse", et brud på det vante og kendte, som skubber til Annas verden. Hos Jung spiller begreber som synkronicitet og indvielse en central rolle. En af Jungs pointer er, at det kræver en indre forberedelse eller modning at kunne nå en erkendelse, men at når man er parat, at der så ofte vil være brug for et skub fra den ydre verden. Vi har vel alle oplevet, at en eller anden gængs talemåde vi har hørt utallige gange, pludselig står klart for os på en ny måde, som hørte vi den for første gang. At vi hører noget nyt i disse ord må nødvendigvis skyldes en indre modning, da ordene jo er ganske de samme, som de var, alle de tidligere gange vi hørte dem. Sådan set kan hele bogens indledende del ses som et skub fra den ydre verden, som sætter den indre i bevægelse igang. En genial scene forekommer i Hitchcockfilmen "Troldbunden", hvor Ingrid Bergmann i rollen som en noget tør og følelseshæmmet psykiater bliver forelsket i en patient spillet af Gregory Peck. Da de kysser hinanden, ses en endeløs række af døre, der åbner sig. Det er her ganske bemærkelsesværdigt, at da Anna og Aian bliver væk fra hinanden i den indre verden, dukker Annas animus op i form af Hero.

Inden Anna kommer ind i den anden verden, har vi hørt om, at hun er blevet mobbet af nogle andre børn på skolen, at hun har mødt Aian og forskellige andre ting. Men det, der gøres allermest ud af er, at hun savner sin forsvundne mor.

Edderkoppen kommer ret hurtigt til at stå som en art modpol til månefuglen. Anna forsøger at finde ud af noget om månefugle. Det viser sig, at der ikke eksisterer sådan nogle. Det er dog kun delvis rigtigt. Ganske vist findes der ikke en bestemt fugl, der kaldes sådan, men udtrykket bruges om en række fugle, som er særligt aktive ved måneskin, trækker efter månen osv. Man kan altså med en vis ret udlægge begrebet som noget, der gør sig gældende i måneskin.

At spænde en modsætning op imellem noget reptilsk og en fugl skaber en særlig symbolpolaritet. Det, der kryber og kravler, og så det, der kan flyve. Hos Jung betyder det at flyve, ofte udvikling og bevægelse. At kunne flyve, at kunne svæve, at forlade reden, at vingerne kan bære osv. Endvidere det, at være parat til at forlade et sted, slippe den sikre forankring i en situation, for så at begive sig til en anden. Men edderkoppen adskiller sig fra mange andre krybe, kravle kryb ved at kravle op efter. En bille eller lignende bliver nede. Man kan derfor også udlægge det som noget, der er på vej op i bevidstheden.

Det hedder (i moderens sang) at Anna skal flyve på månefuglen. I den forbindelse kan månefuglen forstås som noget, der formidler eller skaber en forbindelse. "Månefugl" er også titlen på en børne- og billedbog af Joyce Dunbar. Den handler om den lille prins Orla, der ikke kan høre, og derfor ikke lære forældrenes sprog. Dyrene lærer ham at tale med hænderne og lytte med øjnene. Men hans forældre forstår ikke hans sprog, før månefuglen griber ind. Lidt forenklet kan man altså sige, at en månefugl er det, der viser en vej igennem mørket, og kan knytte manglende forbindelser.

Det fremgår uden videre, at Anna er stærkt bundet til mindet om moderen. Også det gode billede af moderen virker bindende og låsende. Mindet om moderen er stærkt idealiseret og da pubertetstrodsen melder sig, er der ingen fysisk mor at rette et oprør imod, kun en idylisk erindring. Konflikten med faderen kommer ikke til at handle om at måtte være sent ude, hvilke venner hun må omgås ell. lign. men bliver helt og holdent centreret omkring den fraværende mor. Udover at være noget distræt og excentrisk (han minder en hel del om Niels Haugsgaard i "En loppe kan også Gø"!), har faderen tillige en traditionel forsørgerrolle. Han er den, der skaffer mad på bordet, den, der sikrer tryghed og stabilitet. Som leverandør af alle nødvendigheder bliver han således også den, Anna gør ansvarlig for moderens fravær. Om dette kommer hele konflikten til at kredse. Hvornår Anna kommer hjem, hvordan hun går klædt, hvem hun omgås og andre typiske teenage-ting, kommer overhovedet ikke på tale.

Det hedder i sangen, at Anna er månebarn og solskinspige, altså barn af både sin mor og far. I det hele taget er sangen en vigtig tolkningsindgang.

"Anna-Klara Solskinspige,

Anna-Klara Månebarn

Natlandet venter på dig

Flyv på månefuglens vinger

Dans med skovens vilde drømme

Og kom sikkert til mig

- ja, kom sikkert til mig."

Der er således linet op på flere fronter, som imidlertid er nært knyttet til hinanden. Annas kvindelighed er ved at vågne i hende og få en mere fremtrædende rolle end barnet. For at finde en kvindelig identitet må hun genfortolke sit billede af moderen. Hun mangler en ydre moder som rollemodel, men er desto stærkere bundet til en indre moderopfattelse, som hun behøver en frigørelse fra. På den måde kommer begyndende interesse for drenge og forholdet til moderen til at blive to sider af samme sag. Anna er kort sagt ved at etablere en (ny) identitet.

Tilstanden i hjemmet er præget af isolation og meningstab. Efter moderens forsvinden har faderen helt mistet retningen i sit liv. Som et stærkt symbol på tabt mening, er de flyttet ud af huset og bor i drivhuset omme i baghaven.

"Hvad betød det? Var det overhovedet andet end et tegn på at jeg var ved at blive skør?

Jeg gloede vredt op på de grå mure, som om det hele var husets skyld. Visne blade lå så tykt på trappen at man næsten ikke kunne se trinene mere. Malingen på hoveddøren skallede af i store flager, og vinduerne var tomme og mørke.

Jeg fortsatte rundt om huset, om i baghaven.

Det var så uvejrsmørkt at min far allerede havde tændt lyset i drivhuset selv om klokken ikke var mere end fire om eftermiddagen. Det skinnede ud gennem de gamle ruder som lyset fra et fyrtårn." (side 15)

Et fyrtårn bringer skibene sikkert i havn, så drivhuset har altså et præg af noget trygt og sikkert. Men det ligger gemt bag det store hus, ja - man fristes til at sige: i skyggen af huset. Huset er ved at forfalde, og synes derved at udtrykke et tavst krav om at noget må gøres. Nedrivning eller istandsættelse. Den herskende tilstand er uholdbar.

Drivhuset forstået som et sted for vækst, antyder en skjult blomstring/modning gemt bag de forfaldne facader. Ud mod vejen står et stort gyserfilmshus, men gemt omme i baghaven er den trygge rede. Men Anna vil i en nær fremtid blive klar til at forlade reden, så at sige flyvefærdig. Men først er der en individuationsproces, som må gennemføres.

Inden det for alvor brager løs, mødes Anna og Aian igen flere gange. Selv om man ikke vil tolke det seksuelt, er der i hvert fald helt klart en kontakt og en tiltrækning. Det er svært at komme helt uden om de freudianske udlægninger, når et af deres møder finder sted ved et busstoppested. Ganske vist bliver de siddende ved busstoppestedet og lader busserne kører forbi. Freudiansk set vælger de at være børn lidt endnu, nærmer sig blot det erotiske som en antydning, men lader sig ikke opsluge af det. Da de atter kommer til Annas hus, siger hun, at de ikke må gå derind, for hendes far siger, det er farligt. De freudianske undertoner kigger frem. Siden foretager de en symbolsk flytten hjemmefra, hvor de besætter et sommerhus, og sover side om side.

Efter overnatningen i sommerhuset er Aian forsvundet med Annas nøgle. Det er umiddelbart herefter, at Anna kommer ind i den anden verden.

Imidlertid er der sket en række andre - mindst lige så vigtige - ting forinden. Der hvor der for alvor begynder at ske noget, er da Anna ser maleriet af moderen. Der er lagt op til det forinden, og man kan således tale om en forberedelse. Men så indtræffer begivenheden: hun ser billedet af moderen, det billede, der er udtryk for idylisering, for det udifferentierede glansbillede. Men atter må dette ses i forhold til alt det øvrige. Indespærringen i fyrkælderen, hvor man første gang hører om "mørket i mørket" (side 11). Aian, der kommer til hjælp, og den efterfølgende voksende følelse af kontakt, forståelse og samhørighed Anna og Aian imellem. Forsøget på at presse faderen osv. osv.

Nogle særligt centrale led i handlingsrækken fortjener, at blive betragtet lidt nærmere. På side 17 tager Anna nøglen til huset fra den sovende far, og går ind i huset. Hun ved, at hun ikke må. Hun bliver bange og skynder sig tilbage til drivhuset, hvor "trygge hverdagsritualer" (side 20) genetablerer den hjemlige hygge. På side 23 begynder forsøget på at presse en forklaring ud af faderen. Da Anna imidlertid ikke kan få en forklaring, bliver hun vred, og går ud i regnen igen. Da er det, at hun møder Aian ved busstoppestedet (side 24). På side 26 inviterer hun ham med ind i huset. På side 29 ser de billedet af moderen, og er umiddelbart efter lige ved at blive opdaget af faderen, som på side 30 beder moderen/billedet om tilgivelse, mens Anna og Aian sidder gemt under et bord. Om natten får Anna mareridt (side 32-33). Hendes mor er fanget i et spindelvæv og den store edderkop er på vej. Men månefuglen, Luna, kommer dem til hjælp. Anna vågner og kan se månelyset gennem glastaget, og så noget andet, der viser sig at være fuglefjer. På side 35 bliver der lavet en kobling mellem faderen og Ivan. Annas opfattelse af faderen er med andre ord nuanceret. Kerneproblemet er det ensidige billede af moderen. På side 38 spørger Aian om han må bo i huset. På side 39 bliver han ekskluderet fra Ivans bande. Det viser sig på side 49 at Ivan er rasende over, at hans forældre er indkaldt til et møde. Han tror Anna har sladret, hvad hun imidlertid ikke har. På side 42 dukker Sarah Winge op, et udtryk for en yderst anmassende og geschæftig type kvindelighed. På side 44 er faderen mere eller mindre blevet overtalt til at sælge maleriet af moderen. Men Anna vil ikke sælge idealbilledet af sin mor, og reagerer stærkt aggressivt. På side 46 gør Anna klar til at stikke af hjemmefra. Man kan altså sige, at da billedet er ved at blive solgt, tager rejsen sin egentlige begyndelse. Sammen med Aian foretager hun en ny ekspedition i huset. Det er her de opdager at tæppet er sømmet fast, og da de får fjernet sømmene opdager skyggeporten og nøglen. Skyggeporten har form som en mandala og rummer den for Jung så vigtige firhed. Anna føler et instinktivt ejerskab over for nøglen, og da de drejer på den, mærker hun et sug i solarplexus. Med andre ord: da der er ved at blive lukket op til Nattelandet, bliver der tilsvarende lukket op i Annas sind. Samtidig hører man om skygger, der bevæger sig. Anna bliver bange. 

"Jeg ville ikke være her mere. Huset kunne få lov at beholde sine skygger i fred, jeg var færdig med at prøve på at gætte dets hemmeligheder." (side 50)

På side 52 føler hun at huset vil tage hende, parallelt til følelsen hun havde i sit mareridt. I mellemtiden har hun søgt tilflugt i sommerhuset sammen med Aian. Hun tager sig en lille ferie, puster ud mellem to etaper. Men da Aian er væk næste morgen, er det at hun bliver nød til at vende tilbage til huset, som på sin vis virkelig tager hende, eftersom hun bliver suget igennem skyggeporten, hullet i gulvet. På den anden side findes en slags spejlversion af huset. Her møder hun Hero, der sværger hende troskab, og erklærer sig villig til at dø for hende. Det er uden videre tydeligt, at Anna er en yderst vigtig person, der har været ventet med længsel, fuldstændig tilsvarende til det instinktive ejerskab hun har følt over for nøglen. Endvidere har man hørt om forskellige symboler, der findes i huset. Der iblandt et billede, hvor månefuglen ses sammen med en flagermus, roser, stjerner, et tegn hvor man ser en cirkel med en firkant inden i og endelig fire ringe, der greb hinanden.

Som det ses er hele balladen gennemsyret af symbolik. Føj dertil handlingsgangen: Anna og Aian er blevet væk fra hinanden i drømmeverdenen, og nu dukker så hendes animus op, for at vise hende vej. Han har lighedstræk med Aian, der også har optrådt som helt, f.eks. da han redede Anna fra fyrkælderen. Men Hero kan tillige læse tanker. Han har indblik i Annas sind, hvad han som animus figur også må forventes at have. Anna føler en vis blufærdighed over for Heros aktindsigt, men de interaktiverer samtidig på en måde, der kun er halvt bevidst. Dette kommer særligt til udtryk i forbindelse med besøget hos mosekonen.

Ofte er de egentlige følelser og motiver gemt godt af vejen og man må ud på farlige, usikre stier for at finde dem gemt i en fjern afkrog, omkranset af tætte vækster. Besøget hos mosekonen står derfor som en central begivenhed. Vandet, dvs. følelserne, stiger op og må manes til ro. Det sker med en sang. Anna bliver usikker og reagerer negativt på mosekonen. Det er yderst sigende. I sin rolle som stum må hun naturligt føle mindreværd over for en kraftfuld sang, den tvivl på eget værd, som er jalousiens ophav. Men i det fortrængte materiale skjuler der sig en hemmelighed. Anna er selv en stor sanger. Men at frigive sin sangstemme kan hun kun ved at konfrontere sig med det farlige. Hendes stemme er bundet til det, hun ikke vil huske. Vandet, altså følelserne, bringer mindet tæt på og gør derfor situationen faretruende. Men ved sin side har Anna sin hjælper Hero. Han er dels den, der har indsigt i hendes sind, og dels hendes livvagt. Denne dobbeltfunktion medfører at hun så at sige kan pusse ham på mosekonen, tilsyneladende uden at have noget med sagen at gøre. Men det er en almindelig velkendt sag, at man gør det, man har lært. Anna har i sin tidligste barndom lært, at uønsket sang standses ved at binde bunden på folk. Derfor er dette præcis hvad hendes animus gør ved den besværlige mosekone. Da Hero giver mosekonen plaster for munden, er der tale om en fuldstændig paralel til det, den onde mor har gjort ved Anna. Samtidig er dette et udtryk for en krampagtig fasthholden en selvopfattelse. Anna har skabt sig sin egen identitet som stum, og da hun første gang møder en sanger i sit indre univers kan hun ikke genkende sig selv deri. Det strider mod hendes billede af sig selv, fuldstændig svarende til den forkerte tatovering hun har fået. Hun er noget andet end hendes tavshed og tatovering giver udseende af. Personaen har udvisket jeg'et. Løsningen er gemt i problematikken. Mosekonens sang, der maner vandet til ro, foregriber Annas senere sang.

Anderledes udtryk er mosekonen en skyggefigur. Hun besidder Annas fortrængte egenskab. Anna har da også en forventning om, at hun skal være en væmmelig, gammel heks. Hun er ret uforstående over for det smukke, æteriske væsen. Naturligvis kan hun ikke lide hende. Skyggen er jo netop det, man ikke bryder sig om. Men der er også ligheder imellem dem. F.eks. giver mosekonen Hero en lussing, akkurat som Anna tidligere stak Aian en. Der foreligger således en dobbelt foregribelse: Anna foregriber mosekonens lussing, mens mosekonen foregriber Annas sang.

Vi har imidlertid også foregrebet en hel del, ved at hoppe frem til besøget hos mosekonen. Inden det kommer dertil, er der sket en hel række begivenheder af afgørende betydning.

Jung har særdeles tydeligt advaret imod en alt for skematisk og håndfast symbolaflæsning. Men samtidig var han dog stærkt optaget af almenmenneskelige symboler, de såkaldte arketyper. I det omfang vi tager den indledende del af "Skyggeporten" på ordet, har vi for så vidt fået en brugbar kontekst, som vi kan tilpasse diverse arketypesymboler efter. Spørgsmålet er naturligvis om det faktisk først er, da Anna suges gennem skyggeporten, at vi overskrider hverdagsbevidstheden, og forlader det fysiske univers. Anna kunne også være besvimet af skræk i fyrrummet, og dermed kunne stort set alt høre en drømmeverden til. En smuk ung mand befrier hende i hendes drøm, hun kommer hjem til et besynderligt hus, og opdager at hun slet ikke bor der mere, men er flyttet om i baghaven med sin far, mens hendes mor er forsvundet osv. Men tager vi det indledende for pålydende, er hun altså en 13-14 årig pige, der er stum, ofte bliver generet af drengene i skolen, har en sød, men noget forvirret far, med hvem hun bor i baghaven til deres hus, som de fraflyttede syv år tidligere, da moderen forsvandt. Pigen lider stærkt under savnet af moderen. En anden vigtig oplysning er, at en specialist har vurderet, at hendes stumhed er psykisk betinget. Fysisk set er hun i stand til at tale, men noget i sindet binder hendes tunge. Hun har nu mødt en jævnaldrende dreng, som hun er lidt interesseret i. Hendes rejse i underbevidstheden kan således hænges op på tre hovedformål, der i sidste instans alle handler om bevidstgørelse, identitetsskabelse og skiftet fra barn til ung: en afklaring af moderspørgsmålet, en parathed til at omgås det modsatte køn og endelig en rejse fra tavsheden mod sproget. Med dette in mento vover vi at betragte forløbet ud fra gængse symboltydninger.

Det lyder s. 63: "Alene tanken om natlandet gjorde mig bange, lige så bange som mørket i mørket", og side 69 : "Der var bulderravende mørkt og midt om natten. Himlen var stadig fuld af stjerner." I denne sammenhæng må stjernerne opfattes som et positivt aspekt: håbet er ikke blevet taget fra hende. Hun kommer gennem porten, der omtales som en "nøglebrønd". En brønd udtrykker noget med dybder. Hun ankommer til paralelhuset på den anden side, hvor der lugter brændt. Hun møder Hero, og sammen drager de afsted. Anna synes bogen i Heros pande ligner en sommerfugl. Hero kalder Anna den vigtigste person i Natlandet. Anna er uvillig til at tage fat på rejsen, og insisterer på, at få lov at hvile sig i et forladt hus, hvor hun slumrer hen og overfaldes af en vild drøm. I drømmen indgår en kat, og endvidere hører man om "en kvinde uden øjne uden næse kun med en stor sort mund." Anna vågner, og Hero fortæller hende om de vilde drømme, der strejfer omkring på egnen. Derefter må de flygte fra en flok farlige forfølgere igennem en mørk og farlig skov. Hero forsøger at skjule Anna og lave en afvigelsesmanøvre. Anna kommer i nærkontakt med en skyggehund. Udmattet når hun lige nøjagtig frem til Madam Ene og hendes to godhjertede hunde. Madam Ene bærer hende til sin hytte, og næste morgen får hun en stor kop the. Madam Ene kan gøre ting større og mindre. Det kan måske minde lidt om, at vi undertiden bagatelliserer vigtige ting eller blæser småting op til at være altafgørende. Anna kommer i tanke om, at hun har været der engang for længe siden. Ja, ja - småbørn har et langt nærmere forhold til det ubevidste, først siden hen begynder de indre mure at blive bygget op. Anna husker at hun engang har ødelagt en kop, fordi hun prøvede at pakke den. Men hun er ikke pakker.

Dermed skulle linierne være trukket op. Videre går rejsen til mosekonen, med det tidligere beskrevne optrin. Uanset hvordan man vælger at udlægge det, opstår der i hvert fald en form for splid, der fører til at en mosekone med tilplastret mund trækkes afsted af Anna og Hero på vejen mod den antageligt tilfangetagne moder. Undervejs angribes de af flagermus, og Anna får rent faktisk en flagermus i håret, men det lykkes dem at overvinde denne forhindring og når frem til fangekælderen, hvor moderen viser sig at være den anden. De dybest begravede minder i Annas sind, begynder ganske langsomt at komme op til overfladen, men først i det store opgør, duellen, kommer den sidste afgørende erindring frem, og løser Annas tunge.

Inden da forekommer fangeskabsscenen. Både jeg'et, animus og skyggen er blevet taget til fange, efter at de har været nede i den kollektive bevidstheds dyb og er stødt imod en stærk og frygtelig urkraft. De befries af Aian (forbindelsen til den ydere verden), Ene (den, der kan ændre tingenes størrelse) og Justus (moralen).

Historien om tvillingesøstrene, som er en spaltning af én oprindelig datter, viser tilbage til symbolet med månefuglen og flagermusen sammen. På den måde har en af hovedpointerne været antydet tidligt i historien, eller i litterært sprogbrug: der har været lagt spor ud. En vision om det store opgør viser sig som nævnt i forbindelse med besøget hos mosekonen, hvor vandet (læs: følelserne) bringer Anna i nærkontakt med den onde mors grundstemning: det besidderiske. Besidderiskhed og jalousi er netop to nært beslægtede fænomener. Derved fremkommer det vampyr-lignende ved den onde mor.

Sting har skrevet sangen "Moon Over Burbon Street", hvor en vampyr fortæller om sig selv, og bl.a. erklærer:

I must love what i destroy,

and destro the thing I love

Altså rundt regnet det samme som fortælles om skyggedronningen. Dermed når vi ind i konfliktens inderste cirkel, og det ubevidste bevidstgøres. Det kommer tydeligt til udtryk i og med at den onde mor, skyggedronningen, træder frem i den anden verden. Hun er med andre ord blevet bevidstgjort. En lignende symbolik er brugt i en af Freddie-filmene. "De store ånder har lovet mig evigt liv i drømmene," siger den ondsindede Freddie Krüger. Det gør ham uovervindelig. Lige til han træder ud af drømmene. Så bliver det muligt at bekæmpe ham. Kort sagt: når bevidstheden ser dæmonen i øjnene, mister den sin magt i det ubevidste.

Helt i tråd med dette er maleriet af den gode mor blevet skamferet. Altså det ensidige glansbillede er smadret, og Anna har dermed opnået det mere nuancerede syn på moderen, hun behøver, for at kunne gå igennem sin pubertet og udvikle sin kvindelighed. Således slutter bogen da også med, at hun og Aian bliver kærester.

Når man betragter rejsen gennem Natlandet, frem til bogens klimaks, følger tingene i det store hele slag i slag efter en nøje logisk orden. På det rent spændingsmæssige plan er der et par overraskelser, men psykologisk set har vi en stort set eksemplarisk konfliktbearbejdelse. Hvor Anna i begyndelsen befinder sig i en dobbelt isolation, i form af manglende selvindsigt og afskåret kontakt fra omgivelserne, lykkes det hende så at sige at løse det ene med det andet. Da hun opnår større selvindsigt, bliver hun også i stand til at forholde sig mere aktivt til verden omkring sig. Et gammelt ord siger, at "den, der tier samtykker". Anna kan i begyndelsen ikke formulere sine protester på anden måde end raserianfald. Hun forstår ikke hvorfor tingene er, som de er. Når hun spørger efter den forsvundne mor, eller ved morgenteen hos Madam Ene har en påtrængende følelse af en art forkerthed/anderledeshed, så henviser dette til hendes personlige usikkerhed, til manglende bevidstgørelse. Da hun bliver bevidst får hun også sprog. Efter at have været låst i tvivl og mystifikation, ikke ane ud eller ind, lærer hun - som man betegnende nok siger - at "sætte ord på".

Ville man tage meget håndfast på den jungianske symbolik, kan man sige, at fra en hensovende (jvnfr. den gode mor) tilstand, helt og ensidigt forankret i de passive og indadvendte aspekter ved det feminine, får Anna integreret sit animus, og kan så blive aktiv og udadrettet.

En lidt anderledes formulering på det er, at når den indre verden er et sted fyldt med mørke, skygger og spaltninger, så er det i sig selv et udtryk for konfliktens art: Anna har fortrængt sin vigtige egenskab og skabt en falsk persona. Ikke blot er det bevidste jeg altså ensidigt, det er tillige fejlagtigt og kræver en korrektion fra det ubevidste.

"Det her var Natlandet som det skulle være, et sted hvor mørket aldrig var uden lys, og natten aldrig uden drømme." (s. 213)

N. B.       Se også kategorien "Arkoff", samt "Carl On Cooper"-serien under "Videoer" og "Musikalske kæpheste".

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden