Næste lag 1

Som jeg rundt omkring har nævnt, har jeg i længere tid overvejet at tage fat på en anden gennemgang af “Hændelsen”, hvor jeg kommer ind på nogle af de ting, der ikke blev nævnt i den første, og i bedste fald har held til at komme ned i nogle dybere lag. 

Dette tager jeg hermed fat på med nærværende stribe af videoer, der er den første af en længere række.

Til videre perspektivering

Nedenfor på spillelisten følger nogle udkast og skitser til rockoperaen “Paul” ....

P.S. Det er ikke erotisk!

Blandt de ting, der er faldet mig mest for brystet, er, at “Hændelsen” er blevet betegnet som en erotisk roman. Jeg anser dette for en komplet misforståelse!

Det er klart, at jeg ikke kunne undgå at komme ind på seksuelle temaer. Jeg ønskede at fortælle om overgreb og senfølger efter overgreb. Herunder også det at - som jeg et sted har set det beskrevet - at “føle sig forrådt af sin egen krop” i forbindelse med at blive seksuelt opstemt af at tænke på overgrebene.

Det er en frygtelig oplevelse, fordi, man sidder med en viden om, at det var noget, man ikke brød sig om, noget, det var tvang. Men hvorfor kan man så blive ophidset af at tænke på det? Det antyder jo, at man alligevel kunne lide det og gerne ville. Det er netop at blive forrådt af sin egen krop, og tillige temmelig skræmmende.

Havde det været læsemæssigt/litterært interessant - og havde det været oplysende/indsigtsgivende? - at bare skrive: “Paul kom tilsat tænke på de ting, der skete dengang, og mærkede en vellystig fornemmelse brede sig i kroppen.” Ja - og så ellers bare punktum. Kan man overhovedet opnå et dybere indblik i hans sind uden at have et mere detaljeret kendskab til nogle af hans seksuelle fantasier?

Jeg kunne have stjålet udtrykket at føle sig forrådt af sin egen krop, f. eks. have skrevet: “Bagefter følte han dyb væmmelse, at han var blevet forrådt af sin egen krop. Dengang ville han jo ikke. Var det da bare løgn og udflugter? Ville han i virkeligheden gerne, men turde ikke indrømme det?”

Men nu havde jeg så også et andet ærinde. Det, der sådan set var hovedtemaet: PDD. At fortælle en PDD-historie: De udvirkende omstændigheder, måden lidelsen havde udartet sig, og hvordan PDD i Pauls tilfælde blev det centrale element i hans senfølger.

Som minimum var det derfor nødvendigt at oplyse, at “Paul brugte timer på at spekulere over penisstørrelser, og dette greb dagligt forstyrrende ind i hans øvrige sysler og tanker.”

Det kunne måske være begrænset til det. Men det ville i givet fald være forblevet i noget ydre. Man ville ikke for alvor komme under huden på Paul.

Jeg mente tillige, at tingene ville være forblevet i den halvpinlige, tabubelagte “det kan man ikke nævne”-sfære, som det er en mærkesag for mig at hive PDD ud af, hvis man hele tiden omgikkes sagen med dulgte antydninger og aldrig fik at vide, hvad der reelt foregik inde i hovedet på Paul.

På en eller anden måde greb jeg det sikkert helt forkert an. Men jeg tror ikke, at jeg havde kunnet gøre det bedre.

På et tidspunkt under skriveprocessen var jeg faktisk lige ved at opgive projektet, og lagde det væk et stykke tid.

Fra denne periode stammer følgende private notat:

Mit arbejde med og tanker omkring det allersidste, jeg lavede til "Hændelsen", inden jeg droppede projektet, har faktisk full-circle sluttet ringen tilbage til den første spæde forløber for ideen, nemlig "Bilistens Buksetrold".

Vist havde jeg været omkring mange af de temaer tidligere. Men strengt taget var det vel først med "Bilistens Buksetrold" at jeg samlede trådene og lod paradokserne kører linien ud for fuld udblæsning.

Via mosaikken af tekst, billeder og musik skabte jeg et univers, der har mange fællestræk med om ikke det ufærdige kapitel 17 i sig selv, så i hvert fald mange af de tanker, jeg gjorde mig omkring det.

Jeg er kommet tilbage til udgangspunktet. Efter som jeg farede vild i den videre færd og med Hannahs rammende udtryk kom ned ad en blindvej, må det rigtige være at netop gå tilbage til den spæde begyndelse.

Selvom man naturligvis kunne opremse et væld af tidligere forløbere, ser jeg på mange måder "Bilistens Buksetrold" (Eller "Den drilske Dialog", som projektet jo egentlig hedder, omend jeg undervejs vaklede frem og tilbage imellem de to titler) som det egentlige udspring, en mere direkte forløber, som der så naturligvis kunne skitseres en lang vej frem til. Men med de to bilist-film var jeg nået til det punkt, som dannede det reelle afsæt for "Hændelsen".

Jeg har lige siddet og genset begge film. I modsætning til det roderi, jeg senere kom ud i, hvor der hverken er hoved eller hale i størstedelen af det, jeg har skrevet, er analyserne i "Den drilske Dialog" klare og tydelige. Dertil betyder den tresidede dynamik mellem billeder, tekst og musik, at netop det flerdimensionale præg og de mange facetter træder tydeligt frem. Her er faktisk noget, alle kan følge og forstå.

Men kan det formidles på anden måde? Kan det overhovedet lade sig gøre gennem ren tekst uden billeder og musik?

Det var netop den store overvejelse i forbindelse med at tage arbejdet på romanen op igen: kunne jeg formidle dét, jeg havde fået formidlet ved hjælp af tre medier (tekst, billede, lyd) med kun ét (tekst)? 

Ville der ikke komme til at mangle noget, som var nødvendigt for forståelsen?

Det er jo nok også derfor, jeg for tiden forsøger mig med en ombearbejdelse, hvor der benyttes to medier (tekst + lyd).

Nærmere bestemt var bilist-projektet en analyse af en pornofilm. Her kan man altså tale om noget, der umisforståeligt var beregnet til ophidselsesbrug. Men det var jo så netop ikke dette i sig selv, men en analyse, der var tale om.

Den berømte badescene fra Hitchcocks “Psycho” er blevet brugt på utallige psykologikurser. Derved bliver det vel ikke pludselig til en gysertime. Scenen er brugt til at belyse en række psykologiske faktorer, som del af en saglig undervisning, og aldeles ikke til underholdningsbrug.

Further watching is on your own risk!

Inden vi fortsætter skal vi lige have lidt musik til at sætte os i den rette stemning.

Herefter bliver det dristigt og farligt. Al videre studium af nærværende side sker på absolut eget ansvar!

FURTHER WATCHING IS ON YOUR OWN RISK!!!

Et forstudie

Nogen tid før jeg gik igang med arbejdet på “Hændelsen”, lavede jeg et filmeksperiment, hvor jeg analyserede en pornofilm. Kommenterede klip for klip og understregede pointerne ved hjælp af udvalgt underlægningsmusik. Der indgik således tre ingredienser i en mangedimensional interageren og korresponderen med hinanden.

Dette gør det imidlertid ikke til et komplekst og svært forståeligt projekt. Tvært imod er det forbilledligt enkelt og klart i sin fremstilling. Frem for en subtil roman præsenteres en række pointer krystalklart og knivskarpt, så de simpelthen er umulige at misforstå. At tre ting hele tiden gensidigt forholder sig til hinanden, bevirker, at alt understreges og fremhæves. Frem for noget, der skal afkodes, er der tale om en afkodning. Følgelig er projektet principielt idiotsikkert.

Om filmen

Den pornofilm, jeg valgte til mit analyse-projekt, foregår ligesom hændelsen (hovedbegivenheden i romanen af samme navn) i en bil, og har således det samme præg af en lille, lukket verden. Ligeledes står en lettere bizar ordveksling som noget helt centralt.

Blandt de temaer, der foreligger i filmen, mener jeg, at de primært dominerende er hævn og svig. Dette viser sig via de implicerede personer. Dels i forhold til hvad de foretager sig, men for så vidt i højere grad i forhold til, hvad de siger.

Ordet som primært seksuelt/erotisk i højere grad end handlinger - og som pirringsfaktor af væsentligere betydning end disse - er et emne, jeg har vendt og drejet i en lang række af mine indlæg. Særligt kan jeg henvise til “Angst og seksualitet” og “Det pirrende falsum”.

Som symbolsk understregning spiller især bilen en central rolle. Koblinger mellem biler og erotik er absolut ikke usædvanlige, men tvært om hyppigt forekommende. Det lader sig i hovedsagen opsummere med ordene fart og intensitet. I mange tilfælde kunne man tilføje fare. Dette så meget desto mere når hævn-motivet er med indover.

En sang, jeg benyttede til underlægningsmusikken - og i denne sammenhæng vil fremhæve - er “Gunning For The Dog”, hvor en mand er på jagt efter flugtbilisten, der har kørt hans elskede ned. Her er fare skredet udover trussel og mulighed. Koblingen ender med at blive imellem erotik og død. Også denne tematik har jeg mangfoldige gange beskæftiget mig med andre steder, og kan især henvise til min Alice Cooper saga (“Carl On Cooper”).

Som et krydderi/pikanteri til at hæve pirringsværdien leges der endvidere med den tematik omkring det usikre og tvivlsomme, som jeg udførligt har analyseret i “Angst og seksualitet” og “Semifinalen”.

Disse noter og fingerpeg burde være rigeligt at nævne. Som jeg indledte med at sige: filmen taler for sig selv og er umiddelbart forståelig på en måde, jeg nok må tilstå, at “Hændelsen” ikke er.

Men så kan det ene forhåbentlig forklare det andet. Med “Paul” og “Den drilske dialog” burde der nu omsider være en reel mulighed for, at “Hændelsen” kan blive forstået på rette måde. I modsat fald kommer jeg til at udtrykke mig i et dobbelt ikke-forstå og erklære, at jeg simpelthen ikke forstår, hvad det er, folk ikke forstår.

For yderligere uddybning, se: “Det modsatte ønske”, “PDD og senfølger”, “Symbol/Centimeter”, “Den farlige impuls”, “Udpegningen” og “Antitesen”.

ADVARSEL!

Det følgende materiale rummer eksplicit pornografisk indhold, herunder blottede kønsdele.

Al fortsætten fra dette punkt og fremefter sker på eget ansvar!

Warning!

Porn ahead!

Nakedness and explicit sexual actions.

Do not continue if you are offended by porn. All further watching is on your own responsibility!!!

Husk!

Det er op til dig, om du vil fortsætte. Jeg har ikke bedt dig om det. Du kan frit standse her. Lad være at bebrejde mig, hvad du udsættes for, hvis du kigger på det følgende.

EN SIDSTE ADVARSEL!!!!

Porno og blottede kønsdele forude.

Al studium sker på absolut eget ansvar.

Last Warning:

There IS porn ahed!!!!!

…. Og lad os så lige snuppe den her én gang mere 

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden