Hvad videnskaben har at meddele

"Kroppen er en højst tvivlsom ven, for den producerer ting, vi ikke bryder os om; der er alt for mange ting ved kroppen, vi ikke kan omtale. Kroppen optræder meget ofte som personifikationen af Jegets skygge. Sommetider udgør den skeletterne i skabet, og vi ønsker naturligvis alle at komme af med den slags ting."

- C. G. Jung

OBS!

Læs mere faktuelt under “PDD og senfølger”, “Lidt af hvert”, “Det modsatte ønske”, “Seksualitet og Angst” og “Symbol/Centimeter”.

Videnskabelighed i "Hændelsen"

Min roman "Hændelsen" er af mange blevet betragtet som kulørt, useriøs og semi-pornografisk, samt dertil utroværdig, uvederhæftig og overdrevet.

Men rent faktisk byggede den i vid udstrækning på tørre og kliniske videnskabelige data. I hovedsagen dem, der er refereret ovenfor!

Naturligvis bestræbte jeg mig på at give tingene en mere populariseret form. D. v.s. primært anskueliggøre dem via en handlingsgang. Ellers skulle jeg have skrevet en afhandling i stedet for en roman.

Men jeg vil vove at påstå, at personerne i romanen er fuldt ud psykologisk plausible! 

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden